Rok 2021

Rok 2021

ATP Journal 12/2021

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky, zlievarenský a kovospracujúci priemysel
Motory, prevodovky
Ochrana motorov
Manipulátory, dopravníky a príslušenstvo
Snímače 2
Vzdelávanie, nové pracovné pozície
Kariéra 4.0

IPA - USA TOUR 2024