Rok 2021

Rok 2021

ATP Journal 8/2021

Chemický a plastikársky priemysel
Poľnohospodársky priemysel
Údržba a diagnostika
Prepojovacie systémy
SW pre projektovanie
HW/SW pre poľnohospodárstvo
Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita
Umelá inteligencia, hĺbkové a strojové učenie pre priemysel

Slovenská kooperačná burza 2021