ATP Journal 2/2021

 
ATP Journal 2/2021

Petrochemický a plynárenský priemysel
Prevádzkové meracie prístroje – snímače tlaku, výšky hladiny, pH/redox
Údržba a diagnostika – Asset Management, Manažment nádrží
Analýza kvapalín, plynov, častíc – analyzátory, chromatografy
Bezpečnosť v priemyselnej prevádzke – autorizačné prístupové systémy, biometria
Údržba 4.0 – prediktívna a proaktívna údržba, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

Časopis v PDF:

ATP Journal 2/2021 (9.38 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Stále nevyužívate prevádzkové meracie prístroje naplno?   |   ATP Journal 2/2021, str. 4 ()
Aplikácie
Strojové učenie v diagnostickej praxi   |   ATP Journal 2/2021, str. 8 ()
Modernizácia prevádzkových prístrojov v rekordnom čase   |   ATP Journal 2/2021, str. 12 ()
Ruka ako kľúč do rafinérie   |   ATP Journal 2/2021, str. 16 ()
Bezpečnostné systémy
Kontrola prístupu zvyšuje komfort a bezpečnosť   |   ATP Journal 2/2021, str. 14 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Otvorená cesta pre vodíkovú mobilitu   |   ATP Journal 2/2021, str. 18 ()
Pripojte svoje meranie tlaku k budúcnosti   |   ATP Journal 2/2021, str. 20 ()
Niektoré problémy spojené s procesnými analyzátormi   |   ATP Journal 2/2021, str. 22 ()
Kalibrácia tlakových spínačov   |   ATP Journal 2/2021, str. 23 ()
Meranie pH ovplyvňuje kvalitu produktov aj bezpečnosť procesov   |   ATP Journal 2/2021, str. 26 ()
Technika pohonov
S inteligenciou k vyššej efektivite   |   ATP Journal 2/2021, str. 28 ()
Priemyselná komunikácia
Zber dát v spojení s prediktívnou údržbou   |   ATP Journal 2/2021, str. 29 ()
Optimalizácia digitálnych procesov pre prostredie Ex   |   ATP Journal 2/2021, str. 30 ()
Zdroje, UPS
Bezúdržbové vyrovnávacie moduly zvyšujú dostupnosť zariadení   |   ATP Journal 2/2021, str. 32 ()
Priemyselný softvér
Uvedenie nového partnerského programu EPLAN Partner Network   |   ATP Journal 2/2021, str. 34 ()
Strojové zariadenia a technológie
Modulárny systém uchopovačov Plug & Work pre kolaboratívne roboty od spoločností Doosan, Techman a UR   |   ATP Journal 2/2021, str. 35 ()
Riadiaca a regulačná technika
Modernizovať bioplynové stanice sa oplatí   |   ATP Journal 2/2021, str. 36 ()
Údržba, diagnostika
Prináša robotika výhody pri údržbe procesných zariadení?   |   ATP Journal 2/2021, str. 38 ()
Prístupy k manažérstvu údržby so zameraním na prediktívne/proaktívne metódy a I4.0   |   ATP Journal 2/2021, str. 40 ()
Prediktívna údržba: očakávania vs. realita   |   ATP Journal 2/2021, str. 42 ()
Internet vecí
Štyri spôsoby, ako IoT inovuje monitorovanie potrubných trás   |   ATP Journal 2/2021, str. 44 ()
Priemysel 4.0
Od dávkových procesov po priemyselné výrobné systémy typu 4.0: taxonómia alternatívnych produkčných modelov (4)   |   ATP Journal 2/2021, str. 45 ()
Zelená je nová farba priemyslu   |   ATP Journal 2/2021, str. 48 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 2/2021, str. 53 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 2/2021, str. 54 ()

Krátke správy

Schneider Electric je lídrom rebríčka udržateľnosti Corporate Knights
Farnell dodáva nové dostupné kryty od spoločnosti Multicomp Pro
Farnell rozširuje spektrum testovacích a meracích riešení prostredníctvom globálnej dohody s NINEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina