ATP Journal 6/2021

 
ATP Journal 6/2021

Výroba elektrickej energie
Elektroenergetika
ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika 
Ochrana MaR proti prepätiu
Priemyselné cloudové zariadenia a služby
Inteligencia a výpočty na hrane (Edge)

Časopis v PDF:

ATP Journal 6/2021 (10.85 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Niektoré postupy monopolov brzdia rozvoj v energetike   |   ATP Journal 6/2021, str. 4 ()
Aplikácie
Spoliehať sa na technologické inovácie sa oplatí   |   ATP Journal 6/2021, str. 7 ()
Projekt ochrany čerpacej stanice pred bleskom a prepätím   |   ATP Journal 6/2021, str. 8 ()
Plávajúce FV rozširujú možnosti výroby obnoviteľnej energie   |   ATP Journal 6/2021, str. 12 ()
Modernizácia riadenia dvoch turbín elektrárne Gabčíkovo   |   ATP Journal 6/2021, str. 14 ()
Moderná fotovoltika v spoločnosti SEZAMA prináša úspory a nové možnosti   |   ATP Journal 6/2021, str. 15 ()
Excelentnosť aj v sieťovej technike   |   ATP Journal 6/2021, str. 18 ()
Zdroje, UPS
Napájací zdroj nezávislý od siete   |   ATP Journal 6/2021, str. 20 ()
Elektrické inštalácie
Spoľahlivé vzduchové ističe 3WA pre výrobcov   |   ATP Journal 6/2021, str. 22 ()
RAUDUO – optimálne riešenie pre elektroinštaláciu a rozvody tepla   |   ATP Journal 6/2021, str. 24 ()
Ochrana obvodov MaR vo výbušnom prostredí (2)   |   ATP Journal 6/2021, str. 26 ()
SCADA/HMI
Joysticky od spoločnosti APEM z Novej Paky   |   ATP Journal 6/2021, str. 27 ()
Technika pohonov
Dôležitá úloha motorov a pohonov s vysokou účinnosťou pri znižovaní spotreby energií   |   ATP Journal 6/2021, str. 28 ()
Priemyselné PC
Priemyselné PC, ktoré ignoruje rozvádzače   |   ATP Journal 6/2021, str. 29 ()
Priemyselná komunikácia
REVOLUTION PI – „naozaj priemyselný“ Raspberry Pi   |   ATP Journal 6/2021, str. 30 ()
Strojové zariadenia a technológie
Pokročilá technológia uchopovača získala ocenenie German Innovation Award 2021   |   ATP Journal 6/2021, str. 31 ()
Dynamometrické kľúče, čiže sila presnosti   |   ATP Journal 6/2021, str. 32 ()
Priemyselný softvér
Budúcnosť elektrotechnického plánovania   |   ATP Journal 6/2021, str. 34 ()
Moderná energetika vyžaduje inovatívny prístup k produktom   |   ATP Journal 6/2021, str. 35 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Kde sa končí tzv. stop stav, tam sa začína výstavba   |   ATP Journal 6/2021, str. 38 ()
Quo vadis lokálny zdroj?   |   ATP Journal 6/2021, str. 41 ()
Uvoľnenie tzv. stop stavu v prípade pripájania nových zdrojov do ES SR   |   ATP Journal 6/2021, str. 46 ()
Inovácie v oblasti veterných a solárnych technológií   |   ATP Journal 6/2021, str. 47 ()
Malé modulárne reaktory – budúcnosť stabilných dodávok elektriny aj v našom regióne?   |   ATP Journal 6/2021, str. 50 ()
Podujatia
Agregovaná flexibilita – kde sme a kam kráčame (1)   |   ATP Journal 6/2021, str. 44 ()
Robotika
Európska iniciatíva DIH2 opäť podporí inovácie v MSP   |   ATP Journal 6/2021, str. 54 ()
Priemysel 4.0
Ropná spoločnosť ťaží z technológie blockchain   |   ATP Journal 6/2021, str. 55 ()
Viac je lepšie ako jeden: Oplatí sa multicloudová stratégia?   |   ATP Journal 6/2021, str. 56 ()
Vzdelávanie, literatúra
Školenie zamestnancov? Stačí webový prehliadač   |   ATP Journal 6/2021, str. 58 ()
Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., 70-ročný   |   ATP Journal 6/2021, str. 59 ()
Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum   |   ATP Journal 6/2021, str. 60 ()
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 6/2021, str. 62 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 6/2021, str. 61 ()

Krátke správy

Farnell pridáva novú sériu Smart Bench Essentials od spoločnosti Keysight
Farnell prináša nový laserový snímač častíc Panasonic
Indukčné snímače Turck na detekciu uhlíkových vlákien
Zdvojnásobte rýchlosť značenia káblov