ATP Journal 6/2021

 
ATP Journal 6/2021

Výroba elektrickej energie
Elektroenergetika
ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika 
Ochrana MaR proti prepätiu
Priemyselné cloudové zariadenia a služby
Inteligencia a výpočty na hrane (Edge)

Časopis v PDF:

ATP Journal 6/2021 (10.85 MB)

Zoznam firiem, ktoré publikovali v tomto čísle:

Obsah:

Interview
Niektoré postupy monopolov brzdia rozvoj v energetike   |   ATP Journal 6/2021, str. 4 ()
Aplikácie
Spoliehať sa na technologické inovácie sa oplatí   |   ATP Journal 6/2021, str. 7 ()
Projekt ochrany čerpacej stanice pred bleskom a prepätím   |   ATP Journal 6/2021, str. 8 ()
Plávajúce FV rozširujú možnosti výroby obnoviteľnej energie   |   ATP Journal 6/2021, str. 12 ()
Modernizácia riadenia dvoch turbín elektrárne Gabčíkovo   |   ATP Journal 6/2021, str. 14 ()
Moderná fotovoltika v spoločnosti SEZAMA prináša úspory a nové možnosti   |   ATP Journal 6/2021, str. 15 ()
Excelentnosť aj v sieťovej technike   |   ATP Journal 6/2021, str. 18 ()
Zdroje, UPS
Napájací zdroj nezávislý od siete   |   ATP Journal 6/2021, str. 20 ()
Elektrické inštalácie
Spoľahlivé vzduchové ističe 3WA pre výrobcov   |   ATP Journal 6/2021, str. 22 ()
RAUDUO – optimálne riešenie pre elektroinštaláciu a rozvody tepla   |   ATP Journal 6/2021, str. 24 ()
Ochrana obvodov MaR vo výbušnom prostredí (2)   |   ATP Journal 6/2021, str. 26 ()
SCADA/HMI
Joysticky od spoločnosti APEM z Novej Paky   |   ATP Journal 6/2021, str. 27 ()
Technika pohonov
Dôležitá úloha motorov a pohonov s vysokou účinnosťou pri znižovaní spotreby energií   |   ATP Journal 6/2021, str. 28 ()
Priemyselné PC
Priemyselné PC, ktoré ignoruje rozvádzače   |   ATP Journal 6/2021, str. 29 ()
Priemyselná komunikácia
REVOLUTION PI – „naozaj priemyselný“ Raspberry Pi   |   ATP Journal 6/2021, str. 30 ()
Strojové zariadenia a technológie
Pokročilá technológia uchopovača získala ocenenie German Innovation Award 2021   |   ATP Journal 6/2021, str. 31 ()
Dynamometrické kľúče, čiže sila presnosti   |   ATP Journal 6/2021, str. 32 ()
Priemyselný softvér
Budúcnosť elektrotechnického plánovania   |   ATP Journal 6/2021, str. 34 ()
Moderná energetika vyžaduje inovatívny prístup k produktom   |   ATP Journal 6/2021, str. 35 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Kde sa končí tzv. stop stav, tam sa začína výstavba   |   ATP Journal 6/2021, str. 38 ()
Quo vadis lokálny zdroj?   |   ATP Journal 6/2021, str. 41 ()
Uvoľnenie tzv. stop stavu v prípade pripájania nových zdrojov do ES SR   |   ATP Journal 6/2021, str. 46 ()
Inovácie v oblasti veterných a solárnych technológií   |   ATP Journal 6/2021, str. 47 ()
Malé modulárne reaktory – budúcnosť stabilných dodávok elektriny aj v našom regióne?   |   ATP Journal 6/2021, str. 50 ()
Podujatia
Agregovaná flexibilita – kde sme a kam kráčame (1)   |   ATP Journal 6/2021, str. 44 ()
Robotika
Európska iniciatíva DIH2 opäť podporí inovácie v MSP   |   ATP Journal 6/2021, str. 54 ()
Priemysel 4.0
Ropná spoločnosť ťaží z technológie blockchain   |   ATP Journal 6/2021, str. 55 ()
Viac je lepšie ako jeden: Oplatí sa multicloudová stratégia?   |   ATP Journal 6/2021, str. 56 ()
Vzdelávanie, literatúra
Školenie zamestnancov? Stačí webový prehliadač   |   ATP Journal 6/2021, str. 58 ()
Prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., 70-ročný   |   ATP Journal 6/2021, str. 59 ()
Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum   |   ATP Journal 6/2021, str. 60 ()
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 6/2021, str. 62 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 6/2021, str. 61 ()

Krátke správy

Farnell pridáva novú sériu Smart Bench Essentials od spoločnosti Keysight
Farnell prináša nový laserový snímač častíc Panasonic
Indukčné snímače Turck na detekciu uhlíkových vlákien
Zdvojnásobte rýchlosť značenia káblovNárodné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany
CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc