ATP Journal 4/2022

 
ATP Journal 4/2022

Tlačiarenský a baliarenský priemysel, obalový priemysel
Doprava a logistika
Rozhranie človek-stroj (HMI)
Bezpečnosť strojov a zariadení 
Lineárne technológie
Doprava a logistika
Mobilné technológie v priemysle – mobilné SW aplikácie, viacdotykové (multitouch) technológie HMI
Inteligentné dodávateľské reťazce
Logistika 4.0

Časopis v PDF:

ATP Journal 4/2022 (13.8 MB)

Obsah:

Interview
Kyber-automatizácia, rozšírená inteligencia a digitálne dvojčatá prispievajú ku kontinuálnym inováciám podnikových procesov   |   ATP Journal 4/2022, str. 4 ()
Na Slovensku máme stredoeurópskeho lídra vlakovej bezpečnosti   |   ATP Journal 4/2022, str. 14 ()
Aplikácie
Ako zvýšiť konkurencieschopnosť v intralogistike pomocou RFID   |   ATP Journal 4/2022, str. 7 ()
Digitalizácia v „Baťovom“ podniku   |   ATP Journal 4/2022, str. 8 ()
Drony a mobilná robotika majú svoje miesto už aj v logistike   |   ATP Journal 4/2022, str. 12 ()
Priemysel 4.0
Trendy a inovácie v železničnej doprave   |   ATP Journal 4/2022, str. 16 ()
Industry 5.0 – technológie: bezpečný prenos, ukladanie a analýza údajov (6)   |   ATP Journal 4/2022, str. 52 ()
Elektrické inštalácie
Vyberte si to najlepšie pre vašu aplikáciu v železničnej doprave   |   ATP Journal 4/2022, str. 18 ()
S Vario-X sú dni rozvádzačov spočítané   |   ATP Journal 4/2022, str. 19 ()
Logistika a skladové hospodárstvo
FlexBuffer™   |   ATP Journal 4/2022, str. 20 ()
Lepší prehľad v logistike pomocou RFID   |   ATP Journal 4/2022, str. 22 ()
Trend UI v logistike a dodávateľských reťazcoch – aplikácie, výhody a výzvy (1)   |   ATP Journal 4/2022, str. 24 ()
Smart Reordering System   |   ATP Journal 4/2022, str. 25 ()
Umelá inteligencia
Môže byť v súčasnosti výrobný podnik úspešný bez umelej inteligencie?   |   ATP Journal 4/2022, str. 26 ()
SCADA/HMI
Aké sú trendy súčasných HMI panelov?   |   ATP Journal 4/2022, str. 28 ()
Prečo sú mobilné aplikácie pre priemysel čoraz dôležitejšie?   |   ATP Journal 4/2022, str. 30 ()
Strojové zariadenia a technológie
Nedostatočné zabezpečenie sa môže slovenským firmám vypomstiť. V hre sú úrazy aj státisícové pokuty   |   ATP Journal 4/2022, str. 32 ()
Metodika riadenia nebezpečnej energie LOTO (Logout/Tagout)   |   ATP Journal 4/2022, str. 34 ()
Meranie fyzickej záťaže ako súčasť prevencie pri práci so strojovými zariadeniami   |   ATP Journal 4/2022, str. 38 ()
Neviditeľná sila pri manipulácii s obrobkom   |   ATP Journal 4/2022, str. 42 ()
Priemyselný softvér
Nová služba: EPLAN Marketplace   |   ATP Journal 4/2022, str. 44 ()
Priemyselná komunikácia
ASi-5 – znovunájdená cesta automatizácie   |   ATP Journal 4/2022, str. 45 ()
Bezdrôtová komunikácia v reálnom čase nezávislá od protokolu   |   ATP Journal 4/2022, str. 46 ()
Riadiaca a regulačná technika
Produktové novinky Beckhoff   |   ATP Journal 4/2022, str. 48 ()
Technika pohonov
Asynchrónne motory v priemyselnej praxi (5)   |   ATP Journal 4/2022, str. 54 ()
Pravidelná údržba lineárneho vedenia predlžuje jeho životnosť   |   ATP Journal 4/2022, str. 58 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Možnosti využitia malých modulárnych jadrových blokov SMR v energetike a teplárenstve v porovnaní s veľkými blokmi (1)   |   ATP Journal 4/2022, str. 60 ()
Elektromobilita a inteligentné siete
Aplikovaný výskum inteligentných OZE vyústil do významnej spolupráce STU, SAV a priemyselných partnerov (1)   |   ATP Journal 4/2022, str. 62 ()
Podujatia
Odborníci diskutovali o kybernetickej bezpečnosti   |   ATP Journal 4/2022, str. 67 ()
Vzdelávanie elektrotechnikov v problematike ochrany pred účinkami blesku   |   ATP Journal 4/2022, str. 67 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 4/2022, str. 68 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 4/2022, str. 70 ()
Ostatné
Strategické priority Farnell v roku 2022 určujú zákazníci   |   ATP Journal 4/2022, str. 50 ()
Spomienka na prof. Ivana Taufera   |   ATP Journal 4/2022, str. 66 ()

Krátke správy

Farnell uvádza na trh sériu návodov „Ako na to“, zameraných na IoT a IIoT
Rittal má riešenia aj pre koľajovú dopravu
Farnell podpisuje globálnu distribučnú dohodu so spoločnosťou Jabil Cutting Tools