Rok 2022

Rok 2022

ATP Journal 12/2022

Ťažobný a cementárenský priemysel
Stavebný priemysel
Hutnícky a zlievarenský priemysel
Motory, prevodovky
Ochrana motorov
Váhové systémy a tenzometria
Snímače
Vzdelávanie, nové pracovné pozície
Kariéra 4.0
Podporné komunikačné riešenia (chatbots)