ATP Journal 6/2022

 
ATP Journal 6/2022

Výroba elektrickej energie
Elektroenergetika
ASR a MaR riešenia pre jadrové a fotovoltické elektrárne
Meniče/striedače a príslušenstvo pre FV
Spínacia, istiaca a inštalačná technika 
Ochrana MaR proti prepätiu
Revízie a elektorinštalácie
Priemyselné cloudové zariadenia a služby
Edge automatizácia

Časopis v PDF:

ATP Journal 6/2022 (11.97 MB)

Obsah:

Interview
Jadrová energetika zďaleka nepovedala posledné slovo   |   ATP Journal 6/2022, str. 4 ()
Nová doba a nové pojmy v energetike   |   ATP Journal 6/2022, str. 14 ()
Čistý zdroj energie máme priamo pod nohami. Naučíme sa ho využívať?   |   ATP Journal 6/2022, str. 16 ()
Aplikácie
Virtuálna realita v jadrovom priemysle   |   ATP Journal 6/2022, str. 7 ()
Ochrana plynárenských technológií a zásobníkov plynu pred bleskom a prepätím   |   ATP Journal 6/2022, str. 8 ()
Digitalizácia inšpekcie veterných turbín   |   ATP Journal 6/2022, str. 12 ()
Nový model prediktívnej údržby pre vodné elektrárne   |   ATP Journal 6/2022, str. 13 ()
Elektrické inštalácie
Funkčné bloky pre modulárny systém distribučných blokov   |   ATP Journal 6/2022, str. 20 ()
Ochrana fotovoltických systémov pred bleskom a prepätím   |   ATP Journal 6/2022, str. 22 ()
Kvalitná uzemňovacia sústava – základ bezpečnosti elektrických systémov v objekte   |   ATP Journal 6/2022, str. 24 ()
Iskra – synchronizácia, meranie, tradícia   |   ATP Journal 6/2022, str. 25 ()
Analýza jalového výkonu v DS a toku jalovej energie medzi DS a PS (1)   |   ATP Journal 6/2022, str. 26 ()
Istiace prístroje SENTRON COM s funkcionalitou merania a komunikácie   |   ATP Journal 6/2022, str. 30 ()
Technika pohonov
Chytrá rekuperácia s frekvenčnými meničmi Fuji Electric vrátane ekonomického variantu   |   ATP Journal 6/2022, str. 32 ()
Priemyselný softvér
Nový EPLAN Data Portal Request Process – manuálna príprava údajov už patrí do histórie   |   ATP Journal 6/2022, str. 33 ()
Priemysel 4.0
Talk2M – vaša cesta k digitalizácii   |   ATP Journal 6/2022, str. 34 ()
Okraj? Hrana? Edge!   |   ATP Journal 6/2022, str. 46 ()
Multicloud sa mení na omnicloud   |   ATP Journal 6/2022, str. 48 ()
Industry 5.0 – technológie: energetická efektívnosť a dôveryhodná autonómia (8)   |   ATP Journal 6/2022, str. 50 ()
Boom kryptomien predstavuje nové výzvy v podnikaní   |   ATP Journal 6/2022, str. 52 ()
Riadiaca a regulačná technika
Proporcionálne spínače výkonu pre fotovoltiku a vykurovacie systémy   |   ATP Journal 6/2022, str. 35 ()
Strojové zariadenia a technológie
Správne utiahnutý spoj vydrží funkčný počas celej svojej životnosti   |   ATP Journal 6/2022, str. 36 ()
Skľučovadlo ROTA THW3 získalo dôležité ocenenie za dizajn   |   ATP Journal 6/2022, str. 37 ()
Inovatívne riešenia VÚEZ zvyšujú bezpečnosť jadrových elektrární   |   ATP Journal 6/2022, str. 38 ()
Priemyselná komunikácia
IO-Link od spoločnosti Murrelektronik – my si rozumieme!   |   ATP Journal 6/2022, str. 40 ()
Spoľahlivé konektory, bezpečná inštalácia   |   ATP Journal 6/2022, str. 42 ()
Asynchrónne motory v priemyselnej praxi (7)   |   ATP Journal 6/2022, str. 43 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Možnosti využitia malých modulárnych jadrových blokov SMR v energetike a teplárenstve v porovnaní s veľ kými blokmi (3)   |   ATP Journal 6/2022, str. 56 ()
Logistika a skladové hospodárstvo
Trend UI v logistike a dodávateľských reťazcoch – aplikácie, výhody a výzvy (3)   |   ATP Journal 6/2022, str. 58 ()
Podujatia
Energetický manažment 2022   |   ATP Journal 6/2022, str. 62 ()
Bezpečnosť technických zariadení 2022   |   ATP Journal 6/2022, str. 62 ()
História výskumu, vývoja a výroby elektronických súčiastok v Piešťanoch   |   ATP Journal 6/2022, str. 64 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 6/2022, str. 65 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 6/2022, str. 66 ()
Ostatné
Profesor Jurišica oslavuje okrúhle jubileum   |   ATP Journal 6/2022, str. 55 ()

Krátke správy

Decentralizované V/V riešenie pre prostredie s potenciálne výbušnou atmosférou
Farnell spolupracuje so špičkovým námorníkom na vylepšení námorného autopilota
Farnell predstavuje úplne nový osciloskop InfiniiVision 3000G série X od spoločnosti KeysightATP Journal - MEDIAINFO 2023