ATP Journal 7/2022

 
ATP Journal 7/2022

Papierenský a drevársky priemysel a spracovanie celulózy
Nábytkársky priemysel 
Riadiace systémy
Priemyselná kalibrácia
Napájacie zdroje a UPS
Prípojnícové a káblove systémy
Priemyselná bezpečnosť
Kybernetická bezpečnosť v priemysle
XaaS – čokoľvek ako služba

Časopis v PDF:

ATP Journal 7/2022 (11.44 MB)

Obsah:

Interview
Kalibrácia v čase digitalizácie: Zahoď te pero a papier!   |   ATP Journal 7/2022, str. 4 ()
Osobný kontakt so zákazníkom ostáva prioritou   |   ATP Journal 7/2022, str. 19 ()
Byť úspešný pri získaní projektu je kombináciou viacerých faktorov   |   ATP Journal 7/2022, str. 28 ()
Chýbajú nielen komponenty, ale aj kvalifikovaní odborníci   |   ATP Journal 7/2022, str. 30 ()
Aplikácie
Spoločnosť na výrobu celulózy a papiera digitalizuje a zvyšuje kybernetickú bezpečnosť   |   ATP Journal 7/2022, str. 7 ()
Ovocie digitalizácie pri výrobe celulózy a papiera   |   ATP Journal 7/2022, str. 8 ()
Robotické aplikácie ABB v drevospracujúcom priemysle? Jednoznačne!   |   ATP Journal 7/2022, str. 12 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Ako si vybrať kalibračné laboratórium   |   ATP Journal 7/2022, str. 14 ()
Procesné kalibrátory FLUKE   |   ATP Journal 7/2022, str. 17 ()
Priemyselná komunikácia
Vedieť, kde   |   ATP Journal 7/2022, str. 20 ()
Elektrické inštalácie
Spoľahlivé solárne riešenia od spoločnosti LAPP   |   ATP Journal 7/2022, str. 24 ()
Analýza jalového výkonu v DS a toku jalovej energie medzi DS a PS (2)   |   ATP Journal 7/2022, str. 44 ()
Riadiaca a regulačná technika
ABB Ability™ System 800xA – viazanosť na spoločnú architektúru   |   ATP Journal 7/2022, str. 23 ()
Priemyselný softvér
Skráťte čas vývoja produktu pomocou digitalizácie   |   ATP Journal 7/2022, str. 24 ()
Kybernetická bezpečnosť
Výzvy a trendy kybernetickej bezpečnosti ICS   |   ATP Journal 7/2022, str. 26 ()
Umelá inteligencia
Čo si myslia o uplatnení UI vo výrobe špičkové výskumné pracoviská v Nemecku?   |   ATP Journal 7/2022, str. 27 ()
Priemysel 4.0
Industry 5.0 – transformačná vízia pre Európu (9)   |   ATP Journal 7/2022, str. 32 ()
Čo je to zotavenie po havárii ako služba (DRaaS)?   |   ATP Journal 7/2022, str. 34 ()
Technika pohonov
Asynchrónne motory v priemyselnej praxi (8)   |   ATP Journal 7/2022, str. 36 ()
Obnoviteľné zdroje energie
Možnosti využitia malých modulárnych jadrových blokov SMR v energetike a teplárenstve v porovnaní s veľkými blokmi (4)   |   ATP Journal 7/2022, str. 40 ()
Podujatia
electronica 2022   |   ATP Journal 7/2022, str. 50 ()
Víťazi 19. ročníka súťaže mladých elektrotechnikov zostrojili model adaptívnej križovatky   |   ATP Journal 7/2022, str. 50 ()
Hannover vo Vysokých Tatrách prekonal aj predpandemické ročníky   |   ATP Journal 7/2022, str. 51 ()
Istrobot 2022   |   ATP Journal 7/2022, str. 52 ()
Newmatec 2022 hľadal odpovede na aktuálne aj budúce výzvy   |   ATP Journal 7/2022, str. 53 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 7/2022, str. 53 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 7/2022, str. 54 ()

Krátke správy

Farnell rozširuje portfólio spoločnosti Toshiba zameranej na podporu vývojárov
Farnell dosahuje rekordnú prevádzkovú maržu
Open Source PLC s CODESYS
Technical Computing Camp 2022
IIoT funkcie pre ethernetový systém V/V excomATP Journal - MEDIAINFO 2023