Rok 2023

Rok 2023

ATP Journal 8/2023

Chemický a plastikársky priemysel
Poľnohospodársky priemysel
Priemyselné armatúry, čerpadlá
Údržba a diagnostika
Prepojovacie systémy
SW pre projektovanie
HW/SW pre poľnohospodárstvo 
Virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita
Umelá inteligencia, hĺbkové a strojové učenie pre priemysel

CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany

Exkluzívne články

Inteligentné sieťové prepojenie v automatizácii

Murrelektronik Slovakia s.r.o.

Základ komplexnej bezpečnostnej stratégie

Phoenix Contact, s.r.o.

EPLAN vstupuje do technologického partnerstva s firmou Dassault Systèmes

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.