ATP Journal 2/2023

 
ATP Journal 2/2023

Petrochemický a plynárenský priemysel
Prevádzkové meracie prístroje
Údržba a diagnostika
Analýza kvapalín, plynov, častíc
Priemyselná bezpečnosť
Údržba 4.0 – prediktívna a proaktívna údržba, vzdialená diagnostika
Sledovanie stavu zariadení (Condition monitoring)

Časopis v PDF:

ATP Journal 2/2023 (13.5 MB)

Obsah:

Interview
Nastavením efektívneho údržbárskeho systému sa podnik stáva odolnejším a konkurencieschopnejším   |   ATP Journal 2/2023, str. 4 ()
Status quo už neexistuje, každý deň musíme byť pripravení na nové scenáre   |   ATP Journal 2/2023, str. 34 ()
Aplikácie
Biorafinéria vyrába palivo z použitého kuchynského oleja   |   ATP Journal 2/2023, str. 7 ()
Nepretržité monitorovanie ropnej plošiny pomáha predpovedať zlyhania   |   ATP Journal 2/2023, str. 10 ()
Digitalizácia prevádzky ťažby ropy   |   ATP Journal 2/2023, str. 11 ()
Rafinéria budúcnosti   |   ATP Journal 2/2023, str. 12 ()
Prevádzkové meracie prístroje
Miešanie vodíka pre turbíny na zemný plyn   |   ATP Journal 2/2023, str. 14 ()
Zásobníky zemného plynu – optimalizácia ťažby   |   ATP Journal 2/2023, str. 16 ()
Ultrazvukový prietokomer DUK kombinuje teplotne kompenzované meranie pre rôzne médiá s IO-Link   |   ATP Journal 2/2023, str. 17 ()
Prevodníky Honeywell Versatilis   |   ATP Journal 2/2023, str. 18 ()
Chyby sú neoddeliteľnou súčasťou merania   |   ATP Journal 2/2023, str. 19 ()
Údržba, diagnostika
Praktické príklady kontinuálneho monitorovania v prediktívnej údržbe   |   ATP Journal 2/2023, str. 22 ()
CMX Analytics Dashboard – vizuálna analýza kalibračných údajov   |   ATP Journal 2/2023, str. 23 ()
Čo je prevádzková dokonalosť a ako ju možno dosiahnuť pomocou kalibrácie?   |   ATP Journal 2/2023, str. 24 ()
Prediktívna údržba nie je všeliekom   |   ATP Journal 2/2023, str. 26 ()
Analýza vibrácií môže znížiť náklady na opravu   |   ATP Journal 2/2023, str. 28 ()
Priemyselný softvér
Viacpoužívateľská spolupráca na projektoch   |   ATP Journal 2/2023, str. 30 ()
Strojové zariadenia a technológie
R-EMENDO: nový nástroj sa spolieha na elektrinu   |   ATP Journal 2/2023, str. 31 ()
Bezpečnostné systémy
Bezpečnostné kamery odolné proti výbuchu v priemyselnom prostredí   |   ATP Journal 2/2023, str. 32 ()
Priemysel 4.0
Priemyselný internet mení ropný a plynárenský priemysel   |   ATP Journal 2/2023, str. 38 ()
Reakcia vývoja nových výrobných systémov, prístupov a štruktúry výrobku na zmeny v zákazníckych požiadavkách   |   ATP Journal 2/2023, str. 40 ()
Obnoviteľné zdroje energie
ZEVO vracia odpad do obehového hospodárstva vo forme energií (2)   |   ATP Journal 2/2023, str. 44 ()
Podujatia
AMPER 2023 – veľtrh elektrotechniky a elektroniky nabitý energiou a automatizáciou!   |   ATP Journal 2/2023, str. 48 ()
Revitalizácia budovy posunula FEI STU na špičkovú úroveň výučby   |   ATP Journal 2/2023, str. 50 ()
54. konferencia elektrotechnikov Slovenska   |   ATP Journal 2/2023, str. 51 ()
Odborové organizácie
Elektrotechnické STN   |   ATP Journal 2/2023, str. 53 ()
Vzdelávanie, literatúra
Odborná literatúra, publikácie   |   ATP Journal 2/2023, str. 54 ()
Ostatné
ZEP SR a ElA ČR ukazujú cestu k digitálnej transformácii firiem   |   ATP Journal 2/2023, str. 37 ()

Krátke správy

Farnell predstavil elektronickú knihu Industry 4.0 obsahujúcu názory odborníkov v tomto odvetví
Vývoj systémov s batériami
Štvrté vydanie e-TechJournal od spoločnosti Farnell je k dispozícii na stiahnutieFórum kvality 2024, Žilina
NEWMATEC 2024, Tále