Dr. Selva Selvaratnam


Top trendy kontroly prístupu na rok 2015

05.5.2015

Nová technológia Seos vytvorila predpoklady preto, že spoločnosti tento rok môžu v oblasti kontroly prístupu a identifikácie profitovať z ešte väčšej flexibility a adaptability. K tomu sa radia konvergentné systémy umožňujúce pracovníkom s jednou kartou alebo smartfónom otvoriť si dvere, prihlásiť sa na počítač alebo využívať aplikácie v cloud priestore.