Erik Kubík


Bezpečnosť vs. poisťovne

28.5.2012

V mnohých odborných článkoch a informáciách od ­výrobcu sa píše o vlastnostiach a technických parametroch mechanických alebo technických bezpečnostných systémov. Väčšinou sa píše o vlastnostiach konkrétnych prvkov týchto systémov. Podstatne menej priestoru sa už venuje samotnému spôsobu zabezpečenia objektov s ohľadom na charakter objektu a na komplexné posúdenie všetkých rizík.