Investor požaduje zabezpečenie svojho priestoru, nevie však definovať požiadavky na rozsah a spôsob zabezpečenia objektu. Poisťovne vo svojich požiadavkách pri poistení objektu požadujú inštaláciu systému mechanických zábranných prostriedkov, EZS a kamerového systému v objekte. Nevedia však zadefinovať rozsah a spôsob zabezpečenia objektu. Spravidla to dopadne tak, že ak si investor (poistník) nainštaluje v objekte „akýkoľvek“ systém EZS a CCTV, poisťovňa to uzná. Niekedy sa potom stáva, že v prípade škodovej udalosti sa poisťovne snažia vyhnúť plneniu poistného a hľadajú zámienky s odvolaním sa aj na nedostatočné zabezpečenie objektu, pričom spravidla na začiatku nedefinovali spôsob a rozsah zabezpečenia.

Túto situáciu čiastočne rieši norma STN EN ­50131-1,7, kde sú opísané kategórie objektov v závislosti od páchateľa (narušiteľa), ktorý sa v danom objekte predpokladá, a tiež čiastočne rieši spôsob ­zabezpečenia objektu v závislosti od tejto kategorizácie. Táto norma je však len odporúčaná a neriadia sa ňou investori ani poisťovne. Posúdenie, či je nejaký objekt dostatočne zabezpečený technickými a mechanickými prostriedkami, vyžaduje, aby poisťovne mali skúsených ľudí v tejto oblasti, čo môže byť problém a, samozrejme, by to zvyšovalo náklady poisťovniam, ktoré by boli premietnuté do ceny poistného. V niektorých krajinách sa poisťovne snažia definovať pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri návrhu bezpečnostných systémov a len v prípade ich dodržania uzavrie so zákazníkom poistnú zmluvu, prípadne ponúkne zľavy na poistnom, nakoľko takto zabezpečeným objektom hrozí nižšie riziko škodovej udalosti.

Možno najjednoduchší spôsob je zadefinovať jasné ­pravidlá a spôsoby zabezpečenia objektu, ktoré by museli byť rešpektované a dodržiavané montážnymi ­organizáciami. Ich dodržanie by deklarovali pri odovzdaní diela. Tento spôsob by bol najčestnejší voči investorom, lebo majú istotu, že v prípade akejkoľvek udalosti im poisťovňa škodu uhradí a na druhej strane tiež poisťovne (aj poistník) budú mať istotu, že objekty, za ktoré ručia, sú zabezpečené dôkladne a hrozí im minimálne riziko. Pri určovaní spôsobu zabezpečovania objektu by sa mohli inšpirovať napríklad tabuľkou bodového hodnotenia podľa vyhlášky 336/2004 Z. z.