Ing. arch. Karol Hederling


Facility management ako cesta k trvalej udržateľnosti

13.1.2015

Žijeme náročnú dobu. V krátkom období niekoľkých rokov sme od extrémneho rastu a dvoch po sebe nasledujúcich kríz prešli až do konsolidácie a upokojenia trhov. Makroekonomické ukazovatele sa zlepšujú, nastupuje opäť mierny rast.