Ing. arch. Marian Šovčík, CSc.


Manuál na budovy

22.3.2011
Žijeme v období mimoriadneho rozmachu technológií a technickej vyspelosti. Táto skutočnosť vyžaduje osobitnú zdatnosť nielen od projektantov a dodávateľov stavieb. Čoraz viac si náročnosť projektovania, výstavby, ale aj udržiavania a prevádzkovania technológií v ­takýchto budovách uvedomujú aj investori.