Ing. arch. Milan Zelina


Stavebné úrady nám znemožňujú byť konkurencieschopní

13.5.2013

Naše stavebníctvo pracuje s derivátmi z kozmického výskumu a využíva najnovšie špičkové materiály a technológie svetovej úrovne. Zároveň zamestnáva vysokokvalifikované autorizované osoby, ktoré sa celoživotne dovzdelávajú. Príprava a realizácia stavby vyžaduje množstvo certifikácií, revíznych správ a odborne spôsobilých osôb. Tieto činnosti a služby sú v našej platnej stavebnej legislatíve pomenované ako vybrané činnosti vo výstavbe. Z pozície člena Singapursko-Stredoeurópskej obchodnej komory si dovolím neskromne uviesť, že vďaka niektorým špičkovým riešeniam sme v oblasti stavebníctva teoreticky aj technologicky na porovnateľnej úrovni ako dynamicky sa rozvíjajúci Singapur a celý región Indočíny.