Ing. arch. Zuzana Kierulfová


Nebúrať ale obnoviť - už včera bolo neskoro

08.1.2014

Vraj s osvetou o zachovanie starých tradičných domov prichádzame neskoro. Väčšina slovenských dedín je už zdevastovaná. Majitelia z nevedomosti a nedostatku informácií tradičné, často hodnotné domy zbúrali a nahradili katalógovými, či nebodaj bungalovami s toskánskym charakterom. Dokonca často ani projektanti nevedia ako správne pristúpiť k obnove tradičných domov, pretože ich nikto v škole neučil akú pevnosť má napríklad hlinený alebo kamenný múr a ako stavať bez hydroizolácie, bez betónu a bez železobetónových vencov a preto tiež často prispeli k demolácii tradičných domov.