Ing. Bohumil Slodičák


Krízová kontrola merania a regulácie

07.3.2014

Meranie a regulácia (ďalej „MaR“) sa postupne stávala súčasťou nášho života. Kontakt s človekom prichádzal od veľkých objektov až po dnešné klasické rodinné domy. Veď kto dnes nevykuruje domácnosť s využitím čo len najjednoduchšieho termostatu? Takéto domácnosti sa už veľmi ťažko hľadajú. Bežnosť používania riadiacich systémov v budovách, nech už sú to rôzne regulátory kotlov, inteligentnejšie termostaty, alebo iné zariadenie, ktoré v akejkoľvek forme merajú fyzikálnu veličinu a na základe nej vykonávajú akčný zásah, nás núti považovať toto odvetvie za plne etablované v procesoch projektovania a výstavby budov. Etablovanie prebehlo, ale nie veľmi úspešne, nakoľko od prírody až po základné princípy techniky sa vždy očakáva, že podradený člen systému je riadený nadradeným členom, ale tu je to aj naopak. Ale ako vyzerá realita efektívneho projektovania a využívania MaR v každodennej praxi prevádzky budovy ?

Fórum kvality 2024, Žilina
NEWMATEC 2024, Tále