Najskôr sme si urobili dôkladný prieskum a ten nás utvrdil v tom, že časopis, zaoberajúci sa komplexne problematikou vyspelých technológií budov s dôrazom kladeným na automatizáciu, riadenie a reguláciu, na Slovensku neexistuje. Vytvorili sme samostatný časopis, nazvali ho príbuzne iDB Journal, kde prvé tri písmená označujú skratku spojenia Inteligentné Domy a Budovy. Rozhodli sme sa pre dvojmesačnú periodicitu s tým, že ak si to trh bude neskôr žiadať, skrátime ju na polovicu.

Zriadili sme redakčnú radu, získali do nej skúsených odborníkov zvučných mien a za jej predsedu zvolili ostrieľaného akademika Tóna Kachaňáka. Stanovili sme si edičný plán a v jeho duchu vám, vážení čitatelia, každé dva mesiace pristálo na stole nové voňavé vydanie. Mali sme smelé predsavzatia. Povedali sme si, že by v tom musel byť čert, aby sme najneskôr do päť rokov nemali aspoň 5000 registrovaných odberateľov v oblasti akou sú budovy, v ktorých trávime väčšinu života. iDB Journal zároveň nebol charita ale seriózny podnikateľský plán. A aká je bilancia po piatich rokoch?

Čitateľská základňa sa sťažka doplazila k tisícke jedinečných registrácií a o príjmoch radšej diskrétne pomlčím, ale kopírovali vývoj čitateľov. A to sme sa okrem iného s iDB Journalom ukazovali v pozícii mediálneho partnera takmer na každom relevantnom odbornom podujatí na Slovensku a čiastočne aj v Čechách. Prečo je to tak, naozaj neviem. Možno je to tým, že sme boli príliš odborní a málo komerční, možno v nedostatočnom záujme o problematiku ako takú, možno v nedostatku času potenciálnych čitateľov na rozširovanie si obzorov a možno v tej prekliatej kríze, ktorá v roku 2008 prepukla a nezvratne zmenila celý mediálny svet. A možno to bolo vo mne a možno v tom bol ten čert.

V redakcii sme vývoj iDB Journalu samozrejme sledovali, ale napriek čiastočným úspechom sme opäť po zrelej úvahe dospeli k rozhodnutiu od roku 2016 pozastaviť na neurčito jeho vydávanie. Ako samostatný titul, žiaľ, nenaplnil naše očakávania. Či sa niekedy v budúcnosti obnoví, je vo hviezdach, nádej však umiera posledná. S technológiami budov sa ale nelúčime úplne. Najzaujímavejšie témy aplikovateľné vo sfére priemyselných objektov sú od roku 2016 včlenené do edičného plánu ATP Journalu, odporúčam preto pozornosť upriamiť tam. Archív všetkých doteraz vydaných čísiel iDB Journalu nájdete v samostatnej sekcii na stránkach ATP Journalu.

Na tomto mieste mi zostáva sa už len poďakovať. Ďakujem všetkým verným čitateľom za priazeň, ďakujem členom redakčnej rady za pomoc a ochotu – od Mária Lelovského až po Stana Števa, ktorý svojím typickým kritickým sedliackym rozumom zakaždým spoľahlivo rozčeril vody akejkoľvek konferencie a želám mu, aby svoje postupne sa rodiace permakultúrne kráľovstvo vybudoval podľa predstáv. Ďakujem autorom článkov, ktorí sa podielali na tvorbe, podľa mňa, jedinečného obsahu. Ďakujem kolegyni Dáši Votavovej za nápady, iniciatívu a odvahu pri oslovovaní a jednaniach so zástupcami firiem. Moja vďaka patrí aj kolegovi Tónovi Gérerovi, šéfredaktorovi ATP Journal, ktorý sa so mnou vždy bez okolkov podelil o svoje cenné skúsenosti. Čo prinesie budúcnosť, nevedno, ale možno to bude zmŕtvychvstanie iDB Journalu.

Preto nie zbohom, ale dovidenia!