Ing. Branislav Bložon


Dovidenia, nie však zbohom!

08.12.2015

Naši skalní čitatelia si istotne spomenú, keď im na jeseň 2010 prišlo do schránok pilotné číslo iDB Journalu. Samotnému vydaniu predchádzal viac ako rok starostlivých príprav. Pustili sme sa do nich po zrelej úvahe, že vyspelé technológie pre budovy, ktorým sme sa v ATP Journali, služobne staršom a etablovanom mesačníku vydavateľstva zameranom na priemyselnú automatizáciu, tradične venovali v marcovom vydaní, si zaslúžia samostatný titul. A tak sa aj stalo.

Quo vadis inteligentná domácnosť?

10.11.2015

Jednou z najlepších príležitostí, ako si urobiť obraz o aktuálnom technologickom vývoji, sú výstavy a veľtrhy. Začiatkom septembra sa v Berlíne konalo tradičné prestížne európske podujatie IFA zamerané na spotrebnú elektroniku (čiernu aj bielu). Veľká pozornosť sa tu zvykne venovať aj novinkám
v segmente inteligentných domácností a aj tento rok sa prezentovala početná enkláva výrobcov a dodávateľov riešení pre komfortný, bezpečný a energeticky efektívny domov.

OLED vystrkuje rožky

26.8.2015

LED technológia je čoraz bežnejším zdrojom svetla v širokom spektre využitia a začína pomaly dominovať aj v takých oblastiach ako sú pouličné osvetlenie a vysoko výkonné aplikácie. Nastupujúca vláda LED sa zdá byť neodvrátiteľná, narastá však počet expertov svetlárskeho priemyslu, ktorí sa s takouto prognózou až tak neponáhľajú. Nie je to z dôvodu nejakých vážnych nedostatkov LED, ale kvôli konkurencii, ktorá paradoxne pochádza z vlastných radov. Reč je o OLED technológii, čiže organickej LED, ktorej vývoj prudko napreduje. Ukazuje sa byť dobrou voľbou v takých aplikáciách, kde LED nie je úplne najvhodnejším riešením.

Na Slovensku dostáva zelená červenú

24.6.2015

V prvom čísle tohto roka sme písali o aktuálnych vážnych problémoch veľkej časti výrobcov elektrickej energie resp. tepla z obnoviteľných zdrojov (OZE), ktorým prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (PRDS) odmietli tento rok vykupovať dodanú energiu vrátane ceny za straty a doplatku, pretože si do vlaňajšieho 15. augusta nesplnili zákonnú oznamovaciu povinnosť o uplatnení práva na podporu v roku 2015. Kauza 1508, ako toto odmietnutie interne nazývajú v Slovenskej asociácii fotovoltického priemyslu (SAPI), sa samozrejme za posledné mesiace vyvíja ďalej.

Z internetu vecí sa stáva internet všetkého

05.5.2015

Rozmach internetu v posledných dvoch dekádach vytvoril živnú pôdu pre vznik nového odvetvia a radu spoločností, z ktorých mnohé sú dnes jedny z najhodnotnejších na svete. Kto už len dnes nepozná giganty ako Amazon, Google a eBay, trojicu amerických firiem s najvyšším obratom za rok 2014 spomedzi všetkých podnikateľských subjektov profitujúcich z existencie internetu.

Zelená kovbojka

03.3.2015

Zastávam myšlienku, že energetickou budúcnosťou ľudstva nie sú fosílne palivá, ani štiepenie jadra atómov, ale obnoviteľné zdroje. Slovenská republika sa so všetkou vážnosťou, dobrovoľne a vedome pridala k záväzku EÚ vyrábať do roku 2020 20 % všetkej spotrebovanej energie z obnoviteľných zdrojov. V roku 2009 sa preto na Slovensku spustila podpora výstavby a prevádzky výroby elektriny a tepla z obnoviteľných zdrojov, aby sa naštartoval proces dosiahnutia spomenutého záväzku.

Koľko priestoru potrebujeme?

13.1.2015

Čo je to domov? Ako sa zmenil v priebehu doby a ako bude vyzerať v budúcnosti? To sú otázky, ktoré stoja v popredí dokumentu Microtopia od švédskeho režiséra Jespera Wachtmeistera. Na Slovensku sa premietal koncom novembra v rámci festivalu Jeden svet komplexne sa zaoberajúcim ľudsko-právnymi a globálnymi témami. Jesper Wachtmeister prešiel pol sveta, aby našiel ľudí – architektov, staviteľov, či umelcov, s vizionárskym, revolučným a možno aj kontroverzným pohľadom na bývanie budúcnosti.

V septembri sa zelenalo

04.11.2014

Posledné dva mesiace boli perné. Po skončení uhorkovej letnej sezóny sa už obligátne rozbieha kolotoč rôznorodých podujatí – od firemných školení a seminárov, cez konferencie až po výstavy. iDB Journal sa zúčastnil mnohých z nich, spomeniem napr. Týždeň zelených budov, konferencie Inteligentní digitální domácnost, Facility management, ENEF, či veľtrh ELOSYS v Trenčíne. Pristavil by som sa pri prvom menovanom.

Zažijeme v nasledujúcej dekáde boom v LED osvetlení ?

12.8.2014

Fráza „preč so starým a sem s novým“ by mohla v najbližšom období priniesť široké možnosti pre snaživých a ambicióznych ekopodnikateľov, minimálne keď je reč o možnostiach ekologického osvetlenia. Zvyšujúci sa dopyt po nízkoenergetickom a zároveň dostatočne silnom osvetlení vytvára predpoklady pre veľký rozmach trhu s LED technológiou. 

Bezpečnostné technológie zefektívňujú podnikanie

04.6.2014

Ústrednou témou tretieho čísla v roku je už tradične ochrana a zabezpečenie objektov. Už v úvode vám prinášame aktuálne názory odborníkov z okruhu slovenských a českých dodávateľov moderných riešení na integráciu v oblasti zabezpečovacích systémov.