Vo februári vydané predbežné opatrenia okresných súdov v prospech niektorých výrobcov z fotovoltiky po odvolaní sa PRDS medzičasom anulovali nadradené krajské súdy a už vyplatenú podporu od začiatku tohto roka si PRDS nárokujú od fotovoltických výrobcov späť. Zarážajúce je, že postup súdov sa v jednotlivých krajoch diametrálne líši, hoci sa predbežné opatrenia podávali o tej istej veci, v rovnakej legislatíve a v súvislosti s rovnakými zmluvami. V Košiciach okresný súd v prevažnej väčšine predbežné opatrenia vydával, v Žiline naopak zamietal a v Bratislave o svojich rozhodnutiach odmietol informovať. Jednoducho, také typické slovenské.

Svoju akcieschopnosť komunita OZE opäť ukázala koncom mája, kedy v Martine organizovalo občianske združenie Energia budúcnosti za výdatnej podpory SAPI a ďalších dvoch asociácií združujúcich malé vodné elektrárne a bioplynové stanice, protest proti súčasným praktikám Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a PRDS. Na proteste sa zúčastnilo približne 600 ľudí, čo je takmer polovica všetkých postihnutých výrobcov z OZE. Hlavná časť protestu, ktorý inak prebiehal v kultivovanej atmosfére, sa konala pred pobočkou ÚRSO. Potom sa účastníci peši vybrali k rezidencii predsedu ÚRSO Jozefa Holjenčíka. Na jej plote priviazali čierne stužky, ktoré symbolizujú pochovávanie OZE na Slovensku a s nimi aj vytvorené pracovné miesta a tiež visiace zámky odkazujúce na prípadné trestné stíhanie, pokiaľ budú ÚRSO a PRDS pokračovať v aktuálnom postupe voči výrobcom z OZE.

V čase, keď držíte toto číslo v rukách, ste už zrejme zachytili správu o uskutočnenom ďalšom proteste pred Úradom vlády SR v Bratislave, kde alternatívni výrobcovia znova upriamili pozornosť na to, kto podľa nich porušuje zákony a neplní si povinnosti.To, akým smerom sa bude nielen Kauza 1508 ale celý sektor OZE v najbližších mesiacoch uberať, je ťažké predpovedať. O aktuálne dianie na Slovensku sa totiž začínajú zaujímať aj v Európskej komisii, čo by mohlo zásadne ovplyvniť ďalší vývoj. Nateraz však platí titulok v úvode, ktorý som si prepožičal od združenia Energia budúcnosti – Na Slovensku dostáva zelená (energia) červenú.