Týždeň zelených budov sa celosvetovo tradične koná na konci septembra a Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) ho organizuje od začiatku svojej existencie. Tento rok bolo hlavné motto „Get up, Green up“, čo by sa dalo voľne preložiť ako „Prebuď sa, mysli zeleno“ a jeho cieľom bolo vyburcovať ľudí k aktivite pri vytváraní udržateľnej budúcnosti a to najmä v súvislosti s budovami.

SKGBC pripravila pestrú paletu aktivít. Slávnostné otvorenie prebehlo v atraktívnych priestoroch Bratislavského vodárenského múzea aj za účasti významných hostí ako boli Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Richard Van Rijssen, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR a Ingrid Konrad, hlavná architektka Bratislavy. V Košiciach sa konala exkurzia po čerstvo dostavanej administratívnej budove EcoPoint, ktorá získala vysoké hodnotenie certifikácie LEED úrovne Gold.

Podobná exkurzia sa uskutočnila aj na opačnom konci Slovenska v bratislavskej administratívnej budove BBC 1 Plus, ktorá získala takisto LEED Gold a je vôbec prvou certifikovanou zelenou administratívnou budovou na Slovensku. Na pôde FEI STU v Bratislave sa konal veľmi zaujímavý seminár o udržateľných riešeniach v osvetľovaní. Jeho hlavným ťahákom bola prezentácia Petra Gera, slovenského rodáka, ktorý v roku 1968 emigroval do Nemecka a väčšinu svojej kariéry prežil v službách mesta Hamburg, naposledy ako vedúci stavebný riaditeľ zodpovedný za stavebný rozvoj centrálnych mestských štvrtí mesta.

Zaslúženú pozornosť vzbudila jeho prednáška o svetle v architektúre a urbanizme. Vplyv svetla na celkovú atmosféru priestoru demonštroval na príklade Hamburgu, kde zvolili premyslenú koncepciu osvetlenia mesta s dôrazom na zvýšenie atraktivity kľúčových objektov, budov, dominánt a verejných priestorov.

Posledný deň Týždňa zelených budov bol v piatok 26. septembra v bratislavskom nákupnom centre Avion venovaný podujatiu Green Day, ktoré bolo určené najmä študentom stredných škôl a širokej verejnosti. Jeho cieľom bolo zvýšenie povedomia o udržateľnom prístupe k životnému prostrediu a motivovanie ľudí k ekologickému spôsobu správania sa. Týždeň zelených budov sa stáva čoraz známejším podujatím a verím, že o rok pritiahne ešte väčšiu pozornosť. Držím palce Slovenskej rade pre zelené budovy, aby sa jej to podarilo.