V ostatných rokoch sa do popredia derie nové spojenie, kde hrá internet dôležitú úlohu – Internet vecí (IoT – Internet of Things). V princípe ide o koncept siete s poprepájanými objektmi rozličných typov, napr. chladnička, teplomer, či rôzne snímače a senzory. Prvý raz slovné spojenie Internet vecí použil už v roku 1999 britský vizionár Kevin Ashton, tvorca globálneho štandardu pre technológiu RFID a myslel tým systém, kde je internet pripojený k fyzickému svetu prostredníctvom všadeprítomných senzorov.

V súčasnosti sa stojí na prahu masového rozšírenia. Súkromná sféra a služby budú zrejme medzi prvými. Domáce spotrebiče s online pripojením na internet sú už realitou (napr. nemecký výrobca Miele). Senzory v spotrebičoch ale aj iných zariadeniach v domácnosti budú schopné monitorovať ich činnosť, posielať relevantné informácie obslužnému serveru a ten na ich základe zabezpečí vykonanie predvolených operácií. Takto sa bude napr. automaticky riadiť vykurovanie, spotreba energií alebo zásobovať domácnosť potrebným tovarom. V službách sa očakáva využitie v sledovaní a analýze dát v energetike, v turistickom priemysle, zdravotníctve, v riadení dopravných systémov, či dokonca v marketingu. Vecami v koncepcii Internetu vecí sa však myslia aj implantáty monitorovania činnosti srdca, biočipové vysielače na farmách chovu dobytka, automobily so zabudovanými senzormi, odolné zariadenia asistujúce požiarnikom pri hľadaní a záchranárskych prácach, či rarita ako monitorovanie rastu mušlí pri ich chove v pobrežných vodách.

Internet vecí je ešte len na začiatku a už sa začína hovoriť o jeho ďalšom stupni, o Internete všetkého (IoE – Internet of Everything), ktorý prepojí dovedna ľudí, veci, procesy a dáta. Reálne kontúry naberá miniatúrna sonda, ktorá po prehltnutí zisťuje stav tráviaceho traktu a zistené informácie posiela na internet, biologicky rozložiteľná nálepka na monitorovanie viacerých životných funkcií človeka, senzory v moste nepretržite monitorujúce stav jeho konštrukcie, či senzory v odpadových kontajneroch poskytujúce informácie o ich naplnení a napomáhajúce tak optimalizovať prácu smetiarov.

Zdá sa, že je pred nami vzrušujúca éra, ktorá podobne ako internet, prinesie vznik ďalšieho odvetvia a nových svetových technologických lídrov. Uvidíme o 20 rokov.