Podpora mala formu veľmi výhodných výkupných cien vyrobených energií s garanciou na 15 rokov a napríklad 1 MWh elektrickej energie z fotovoltiky bol v začiatkoch hodný viac ako 400 €. Počet výrobných zariadení z OZE začal prudko narastať, podstatne rýchlejšie, ako autori podpory predpokladali. Výška podpory sa preto postupom času rapídne znižovala a dnes je v prípade fotovoltiky len štvrtinová v porovnaní s rokom 2009. To však nie je jediná významná zmena. Modifikovala sa legislatíva, výrobcom z OZE sa pridávali rôzne oznamovacie a nahlasovacie povinnosti, zaviedol sa tzv. G-komponent, poplatok za prístup do regionálnej distribučnej sústavy, ktorý sa môže v prípade inštalovaného výkonu 1 MW vyšplhať do výšky až 20 000 € ročne.

Momentálne to však pre výrobcov z OZE začína byť naozaj vážne a doterajšie byrokratické zaťaženie sa popritom javí len ako neškodné dobiedzanie. Regionálne distribučné spoločnosti totiž takmer polovici všetkých výrobcov začali na konci vlaňajšieho roka rozosielať upovedomenia, že kvôli nesplneniu si povinnosti, keď im do 15. 8. 2014 neoznámili záujem o vyplácanie podpory, ju na základe poslednej novely zákona na tento rok strácajú. A to napriek 15 ročnej podpore garantovanej ÚRSO-m a platným zmluvám s distribučnými spoločnosťami. Výrobcovia z OZE sa cítia oklamaní a ukrivdení. Za pravdu im dávajú aj renomované advokátske kancelárie pôsobiace v energetike.

Advokát Pavol Poláček zo SEMANČÍN POLÁČEK to prirovnal k tomu, keď muž zabudne na výročie svadby a manželka sa s ním potom rok vôbec nerozpráva. Karol Galek, jeden zo zakladajúcich členov Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu, to popísal ešte výstižnejšie: „Predstavte si situáciu - zamestnávateľ si vymyslí pravidlo, že vždy k pätnástemu mu musíte oznámiť, či si na budúci mesiac budete za svoju prácu nárokovať aj plácu. Hoci sa vám takáto povinnosť zdá zbytočná, vždy si ju splníte. No jeden mesiac sa zrazu zamestnávateľ zatne a sucho vám oznámi, že vám mzdu nevyplatí, aj keby ste sa mali od roboty pretrhnúť. Pritom pravidlo, nech je akokoľvek nezmyselné, ste neporušili.“

V posledných 2-3 rokoch je zelená energia na Slovensku svedkom všemožných snáh štátneho aparátu jej podporu drasticky utlmiť resp. úplne zastaviť. To, či je dôvodom domnienka kompetentných o zle nastavenej podpore odvetvia OZE alebo sú za tým iné postranné úmysly, sa zrejme dozvieme v najbližšom období.