Palivový článok sira Growa produkoval elektrické napätie približne 1V približne 10 minút. Prvé technologicky úspešné riešenie s palivovými článkami zostrojil v roku 1932 Francis Thomas Bacon. V spolupráci s kolegami potom Bacon v roku 1959 zostrojil zariadenie s palivovým článkom, ktoré poháňalo stroj na zváranie. V tom istom roku Hary Karl Ihring zo spoločnosti General Motor skonštruoval a verejnosti predviedol traktor s výkonom 20 konských síl poháňaný alkalickým palivovým článkom s výkonom 15 kW. V 50 a 60 rokoch 20 storočia americká NASA ako aj sovietska vesmírna agentúra rozpútali vesmírne preteky. Palivové články boli pri tom, predstavovali srdce energetických centier plavidiel vesmírneho programu Gemini, dodávali elektrickú energiu modulom Apollo, ktoré človeka dopravili na mesiac.

Palivové články mali teda pred sebou svetlú budúcnosť, ale teraz málokto vie, že niečo také vôbec existuje. Prečo je to tak, veď po programe Apollo ich pasovali za „nový parný stroj“ a impulz k novej energetickej revolúcii? Veď ­palivové články vedia zabezpečiť produkciu čistej energie, produkujú elektrickú energiu, teplo a vedľajším produktom je iba voda alebo vodná para, palivové články poskytujú výkonovú kapacitu od mikro až po megasféru energetického výkonu. Prečo už dávno neprodukujú energiu, ktorej výroba by nezaťažovala životné prostredie a každý z nás by si vyrobil energiu vo forme a množstve aké potrebuje? Nuž, všetko asi chce svoj čas. Komerčne sa doteraz presadili iba články typu PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) na báze kyseliny fosforečnej ako elektrolitu.

Palivové články ale prechádzajú búrlivým vývojom, pomerne často sú predstavované nové a nové typy palivových článkov, ktoré sa snažia vyriešiť problémy s ktorými sa potýkali ich vývojoví predchodcovia. Kórejský výrobca ­spotrebnej elektroniky Samsung naposledy predstavil ­mobilný telefón napájaný etalonolovým palivovým článkom. Automobilka Hyundai deklarovala zámer preskočiť vývojovú fázu hybridných vozidiel a priniesť na trh automobil poháňaný palivovými článkami. Automobilka Mercedes predstavila koncept SUV budúcnosti, pod jeho kapotou driemu palivové články. Japonská dcéra spoločnosti Toyota komerčne ponúka kogeneračnú jednotku na báze palivových článkov s elektrickým výkonom 100 KW.