Ing. Ján Adamec, PhD.


Hurá, palivový článok!

04.3.2013

Hurá, palivový článok, povedal si určite v roku 1838 švajčiarsky vedec Christian Friedrich Schönbein keď teoreticky popísal funkciu palivového článku. Na základe príspevku, ktorý tento vedec publikoval v jednom z odborných časopisov tej doby, zostavil v nasledujúcom roku prvú koncepciu palivového článku waleský sudca, vedec a vynálezca sir Wiliam Robert Grove. On ako prvý potvrdil, že je možné vyrábať elektrickú energiu procesom, ktorý je inverzný k elektrolýze vody.

Meranie tepla v byte: áno alebo nie

18.10.2011

Teplo je druh energie dodávaný do každého bytu v bytovom dome. Dodávateľ tepla si účtuje teplo, ktoré prejde fakturačným meradlom na päte domu. Budova je konštruovaná ako jeden spotrebič tepla a prejavuje sa to tým, že medzi jednotlivými bytmi nie je tepelná izolácia. Vnútri budovy sa teplo šíri bez zábran nie len po potrubiach, ale aj vzduchom, cez stavebné konštrukcie.

IPA - USA TOUR 2024