Každá miestnosť susedí plochou obvodovej steny s vonkajším prostredím a plochou vnútorných stien so susednými miestnosťami. Ploche a vlastnostiam obvodových stien zodpovedajú navrhnuté radiátory, prostredníctvom ktorých sa jednotlivé miestnosti podieľajú na krytí tepelných strát budovy. Nastoľuje sa otázka, ako spravodlivo rozpočítať náklady na vykurovanie pre jednotlivé byty? Vieme merať teplo vstupujúce do celého bytu určenými meradlami tepla, ak to štruktúra vykurovacej sústavy dovoľuje. Tieto meradlá však podliehajú pravidelnému metrologickému overeniu raz za štyri roky, keď treba meradlo zdemontovať, metrologicky overiť a namontovať, čo predstavuje ďalšie náklady na vrub užívateľa.

Ďalšou možnosťou je meranie prostredníctvom pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ktoré sú inštalované na každom radiátore. Merať ťtplotu jednotlivých miestností vo fyzikálnych jednotkách teploty je komplikované a drahé. Zmysel merania sa stráca, ak je merací systém drahší ako potenciálna úspora nákladov na vykurovanie. Pomerové rozdeľovače udávajú spotrebu v dielikoch. Čo to znamená? Moderné prístroje sú dvojsnímačové, jeden snímač sníma teplotu vykurovacieho telesa, na ktoré je merač parametrizovaný, a druhý teplotu v miestnosti. Na základe zmeraných údajov je indikované teplo vyžiarené vykurovacím telesom v pomerných jednotkách – dielikoch, ktoré slúžia ako podklad rozpočítania vykurovacích nákladov.

Tretím spôsobom určenia nákladov na vykurovanie bytu je rozpočítanie podľa plochy jednotlivých bytov. Tu nič nemeriame, ale zasa nie sme nútení uvažovať, kam teplo z bytu uniká a ako s ním naložiť hospodárnejšie. Samotné meranie nemôže ušetriť ani cent z nákladov na vykurovanie. Pôsobí však psychologicky na všetkých užívateľov a preukázateľne umožní zníženie nákladov na vykurovanie bytového domu. Ak teda merať, tak ako a čím? Tu nejestvuje jednoznačná odpoveď, merací systém musí byť „ušitý“ na potreby bytového domu.

Je vhodné, ak meranie užívateľov neobťažuje a ak sú dáta prenášané napríklad rádiovým signálom bez narušenia súkromia obyvateľov. Ak je merací systém modulárny, umožňuje rádiový odpočet a vyhodnotenie spotreby aj iných druhov energií ako tepla (napr. teplej a studenej vody, plynu, elektriny); je to len ďalšie plus takéhoto systému. Meracích systémov je veľké množstvo, stačí si vybrať ten správny. Aj tu platí, že nie všetko najlacnejšie prinesie najviac výhod.