Podobne je to aj s „univerzálnosťou kabeláže“, s akou niekedy prichádzajú investori alebo akú hľadajú v dobrej viere aj skúsení odborníci. Za univerzálnu kabeláž sa neraz skrývajú aj realizátori, dávajúc tak investorovi ešte čas a priestor rozhodnúť sa, aký inteligentný systém si nakoniec zvolí. Je to však alibizmus prameniaci buď z vlastného prospechu (realizáciu kabeláže tak majú istú a zákazník už nemôže cúvnuť), alebo z neznalosti rôznych systémov a ich špecifík. V konečnom dôsledku je aj tzv. univerzálna kabeláž tak či tak realizovaná len na základe znalostí o niektorom konkrétnom systéme, ktorý realizátor pozná (lebo ho už napríklad v minulosti inštaloval) a tým prestáva byť univerzálnou.

Prečo je teda „univerzálna kabeláž“ len chimérou? Silová časť kabeláže sa inštaluje pri všetkých systémoch zhodne do hviezdice. Najväčšie rozdiely medzi systémami sú však v oblasti ovládacích prvkov a z toho vyplývajúcich špecifík pre slaboprúdovú inštaláciu. Univerzálnosť spočívajúca v slaboprúdovej kabeláži do hviezdice zasa zbytočne predražuje kabeláž, ak by zákazník chcel tzv. zbernicové tlačidlá.

V prvom rade zahraniční výrobcovia tlačidiel používajú rôzne montážne škatule (napr. taliansky dizajnéri používajú odlišné v porovnaní s bežne používanými u nás) a tým je investor postavený pred rozhodnutie – buď nanovo sekať, alebo sa musí istých dizajnov a možností ovládania vzdať (čo sa stáva častejšie, keďže po „univerzálnej kabeláži“ stihol realizovať už aj omietky a maľbu).

Ešte dôležitejšie sú však rozdiely v možnostiach ovládačov. Niektoré systémy potrebujú na ovládanie každej funkcie samostatné tlačidlo (napr. žalúzia hore, žalúzia dolu, naklápanie). Iné to zvládnu jediným tlačidlom. V prvom prípade potrebuje investor celý rad tlačidiel, v druhom stačí na ovládanie všetkého v miestnosti napr. jedno štvortlačidlo. Ak bola však kabeláž pripravená „univerzálne“, no podľa vedomostí o jednom systéme a zákazník má záujem o iný, musí sa riešiť, čo s prázdnymi montážnymi krabicami, do ktorých netreba nič umiestniť.

Aj v slaboprúdovej kabeláži existujú isté špecifiká, napr. dotyková obrazovka určená na ovládanie celého systému umožňuje tiež pripojenie k internetu, videovrátnikovi, kamerovému systému a pod., k čomu však potrebuje vhodnú kabeláž a často špeciálnu krabicu. Ak to chýba, zákazník nemôže využiť v plnom rozsahu jej možnosti, prípadne si ju nedá vôbec, čím zase okliešťuje možnosti konkrétneho inteligentného systému.


Univerzálnosť je skrátka polovičatosť a polovičatosť v inteligentných systémoch sa rovná vyhodeným peniazom za neplnohodnotný systém. Preto radíme investorom vybrať si systém ešte pred kabelážou, aby nemuseli robiť kompromisy a oberať sa o dôležité výhody inteligentného domu. A realizátorom odporúčame: zájdite na školenie, spoznajte, čo ponúkate alebo aspoň zavolajte a včas sa poraďte.