Ing. Jaroslav Gdovin


Polovičaté riešenia inteligentného domu

10.11.2015

V súčasnosti sa často stretávame s polovičatými riešeniami pre inteligentný dom – investor plánuje ovládať iba svetlá bez ovládania vykurovania, žalúzií či zavlažovania, alebo dokonca iba vybranú časť domu. Dôvody bývajú rôzne – najčastejšie je to predstava, že riešenie inteligentným systémom bude oproti klasickému riešeniu predražené. Obávajú sa častých porúch (častým argumentom je „nech mi počas poruchy aspoň niečo funguje“ – t. j. klasicky riešená časť domu) alebo toho, že sa v prípade poruchy nebudú mať na koho obrátiť (na dodávateľa niektorého technologického celku alebo dodávateľa inteligentného systému?). Mylne sa domnievajú, že kompletné riešenie inteligentného domu bude príliš zložité na ovládanie a bude sprevádzané častými servisnými zásahmi, takže sa nakoniec stanú otrokmi svojho domu.

Univerzálna kabeláž pre inteligentný dom

04.11.2014

V rôznych oblastiach života sa človek snaží okabátiť širokú ponuku špecifického niečím univerzálnym. Niečím, čo by sa dalo použiť „na všetko“. Prax však ukazuje, že čo je univerzálne „na všetko“, je zväčša nepoužiteľné na nič.

Výber systému pre inteligentný dom

05.11.2013

Čoraz viac investorov siaha po inteligentných elektroinštaláciách. To najzložitejšie ich však čaká hneď na začiatku – výber konkrétneho systému a jeho špecifikácia s ohľadom na parametre a cenu. Pri výbere inteligentného systému je najčastejšou chybou investorov porovnávanie jednotkových cien modulov rôznych systémov. Takéto porovnanie je však zavádzajúce – je to ako porovnávanie jabĺk s hruškami.