Druhou chybou býva porovnávanie koncovej ceny jednotlivých ponúk. Samozrejme, pre každého investora je konečná cena dôležitá, avšak mylne sa domnieva, že na základe rovnakých požiadaviek mu rôzne firmy vypracujú porovnateľnú zostava systémov. Bohužiaľ, prax je iná a keďže investor – laik nedokáže „prečítať“, čo tá-ktorá zostava systému parametrami a rozsahom obsahuje, automaticky si vyberá lacnejšiu ponuku.

Pritom prvé ponuky zvyknú nepoctiví dodávatelia iba „nastreliť“. Počet ovládaných okruhov a zariadení býva zredukovaný na minimum, navrhnú najlacnejšie mechanické tlačidlá bez ohľadu na dizajn. Mnoho firiem neuvádza ďalšie položky ako projekt, revízie, programovanie... Nakoniec investora postavia pred hotovú vec, že to alebo ono predsa v ponuke nie je a treba to doplatiť. To je už zvyčajne neskoro a investor zistí, že konečná cena je na míle vzdialená od „nízkej“ ponukovej ceny.

Je dobré si uvedomiť, že dnes všetky systémy dokážu ovládať štandardné zariadenia – osvetlenie, vykurovanie, žalúzie, brány, zásuvky... Rozdiely medzi nimi sú v prvom rade v dizajne, parametroch a cene ovládačov. Ďalej v schopnosti ovládať rôzne technológie (rekuperácia, tepelné čerpadlá, bazén a pod.) a hlavne ich vzájomne korektne prepojiť a nie iba „prilepiť“ k systému použitím nekompatibilných komponentov alebo neoverených riešení. Investor by mal ďalej brať na zreteľ aj iné skutočnosti. Napríklad možnosť si samostatne a jednoducho nastaviť parametre či režimy, aby nebol odkázaný pre každú drobnosť volať drahých technikov dodávateľa. Bežný investor – laik pri výbere systému netuší, že by v týchto detailoch mohli byť skryté ďalšie rozdiely ovplyvňujúce funkčnosť IQ domu, ale aj konečnú cenu, ktorá pre neho 
v okamihu rozhodovania vyzerala „dobre“.

To, na čo sa pri výbere dodávateľa úplne zabúda, je overenie si jeho serióznosti, reálne referencie, prístup k zákazníkovi, následný servis apod., v prvej fáze také podceňované, ale počas realizácie mimoriadne dôležité.

V konečnom dôsledku si nemyslím, že by rozhodovanie malo byť len o cene. Ide o dlhodobú investíciu do domu. Pri kúpe auta sa tiež kupujúci nerozhoduje iba podľa ceny, ale berie na zreteľ aj jeho vybavenie, farbu, spotrebu, úžitkové vlastnosti. Pri výbere systému pre inteligentný dom by to nemalo byť inak.