Pomýlil som sa v predpovedi horizontu rokov výrazných zmien v stavebníctve o pár rokov, tie zmeny sa už v stavebníctve dejú teraz a sú naozaj prelomové. Zmeny sa začínajú od tvorby konceptu až po tvorbu realizačného stupňa projektu, keď sa masívne v krátkom čase začne implementácia 5D BIM (Building information modeling).

V Číne prebehla v roku 2014 výstavba prvého päťposchodového domu s rozlohou 1 100 m2 a rodinnej vily s veľkosťou 600 m2 s použitím 3D tlačiarní na betón; tie po technickom a legislatívnom doladení čaká v budúcnosti obrovský boom, tak ako celú oblasť 3D tlačiarní. Použitie technológie betónovej 3D tlačiarne je niekoľkonásobne efektívnejšie oproti klasickej výstavbe a tiež je v nej obrovský potenciál z hľadiska architektúry, keď môže byť „vyplotrovaná“ akákoľvek predstava architekta do reality.

Po katastrofe v japonskej Fukushime sa začali japonskí výrobcovia sústreďovať omnoho intenzívnejšie na vývoj zariadení a technológií, ktoré vyrábajú a skladujú tepelnú aj elektrickú energiu tak, aby bol každý dom energeticky sebestačný s nulovým účtom za energie, prípadne produkoval viac energie ako spotrebuje. To je cesta, ktorú začala podporovať aj japonská vláda, uvedomujúc si, že cesta jadrových zdrojov energie nie je tou najlepšou a tobôž nie najekologickejšou.

Všetky tieto a množstvo ďalších noviniek závisí od inteligentných ľudí, ktorí majú snahu posunúť znalosti ľudstva ďalej aj v oblasti stavebníctva a energetiky
a postupnými maličkými krokmi napredovať a šíriť nové know how svetom. Novinky sa netýkajú iba stavebnej techniky, ale aj samotných pracovných postupov a prístupov manažovania stavebného procesu.

Čím ďalej, tým obľúbenejším sa stane systém montáže kúrenia, chladenia, vzduchotechniky a zdravotechniky spôsobom off site, keď sú celé bloky stúpačiek a ležatých rozvodov vyrobené vopred v montážnych halách v oveľa priateľskejšom a bezpečnejšom prostredí, ako je otvorená stavba. Znižujú sa nároky na dopravu, skladovanie, skúšky, počet pracovníkov na stavbe, čas montáže a neporovnateľne sa zvyšuje kvalita a efektivita diela. Všetky opísané technológie a postupy úzko súvisia s kvalitou projektu, ktorý je základom dobrej stavby.