Ing. Karol Svoreň


Budúcnosť je v inteligencii II

03.3.2015

Na úvod mi dovoľte zaželať členom redakcie časopisu iDB Journal a tiež všetkým čitateľom veľa zdravia a úspešný rok 2015. Uplynulo takmer 5 rokov, odkedy som do tohto časopisu napísal svoj prvý príspevok s názvom Budúcnosť je v inteligencii. Musím s potešením skonštatovať, že som mal v mnohých veciach pravdu, ale tiež som sa v článku v niečom mýlil.

Slnečná energia

04.3.2013

Slnko, najjasnejšia hviezda na našej oblohe, hviezda, bez ktorej energie by neexistoval život na Zemi v žiadnej forme. Slnko je životabudič všetkého živého na Zemi už miliardy rokov a tak isto bude aj jeho ničiteľom pri zániku za miliardy rokov, keď sa zmení a pohltí planéty, ktoré okolo neho obiehajú vrátane našej Zeme. Slnku vďačíme aj za vznik organickej hmoty v dávnych dobách, ktorú masívne ako najdostupnejšiu a najúčinnejšiu energiu momentálne ťažíme a spotrebovávame v podobe fosílnych palív už tretie storočie.

Regulovaná pohoda

04.2.2011
Potreba človeka regulovať tepelnú pohodu svojho obydlia siaha do dôb dávno minulých. Keď bola našim predkom zima, založili oheň, keď im bolo teplo, použili vejáre. Až na začiatku 20. storočia, keď sa začal v budovách používať vynález W. H. Carriera – chladiace stroje, vznikla požiadavka regulácie priestorovej teploty chladenia, ale aj vykurovania tak, aby bola zabezpečená vždy čo najpresnejšia požadovaná hodnota teploty v závislosti od požiadaviek používateľa.

Budúcnosť je v inteligencii

31.8.2010
Inteligentné domy a budovy – v súčasnosti tak často používaný pojem, pod ktorým si laická aj odborná verejnosť predstaví domy nabité najnovšími technológiami z oblasti stavebných materiálov a technického vybavenia budov. Dnes ešte neexistuje inteligentná budova v pravom slova zmysle.