Od jednoduchých mechanických regulátorov prešli regulátory v 20. storočí dlhým vývojom a s tými najmodernejšími, právom patriacimi do 21. storočia, sa môžete zoznámiť na ďalších stránkach iDB. Bežný používateľ nevidí za nastavením priestorového termostatu dlhý sled udalostí, ktoré nasledujú alebo musia predísť tomu, aby mal v dome či kancelárii požadovanú teplotu 26 stupňov za letného úpeku aj za treskúcej zimy.

Regulácia je spätá s meraním rôznych, najmä časovo premenlivých veličín, ktorých počet sa počíta od desiatok pri rodinnom dome až k tisíckam pri najväčších, najmodernejších budovách. Bez zberu a správneho vyhodnocovania týchto veličín, na základe ktorých je v najväčšej miere ovplyvnená prevádzková funkčnosť, bezpečnosť a energetická náročnosť, si už dnešnú budovu ani nevieme predstaviť.

Teplomery, tlakomery, snímače vlhkosti, plynov, prietoku, servopohony, frekvenčné meniče, celá spleť týchto prvkov musí byť naladená do správneho súzvuku tak, aby výsledkom bola spokojnosť užívateľa z hľadiska tepelnej pohody v priestore za rôznych poveternostných podmienok, ako aj nie menej podstatného hľadiska prevádzkových nákladov. A práve prevádzkové náklady budov sú a budú najvýznamnejším faktorom, ktorý bude hnať toto odvetvie stavebníctva do popredia aj v nasledujúcich rokoch. Podľa zámeru Európskej únie po roku 2020 musí byť väčšina verejných budov energeticky neutrálna, čo bez použitia sofistikovaného merania a regulácie týchto budov nebude možné splniť.