Ing. Pavol Praženica


Ako znížiť prevádzkové náklady budov?

03.1.2012

Pri súčasnej situácií na trhu nehnuteľností sa nedá predpokladať, že by sa znížil tlak na náklady súvisiace s výstavbou a prevádzkou budov. Odborníci zo spoločnosti Schneider Electric, ktorá je lídrom v oblasti manažmentu energii, dlhodobo pripomínajú dôležitý fakt: 25 % ceny budovy sa investuje v prvých 5-tich rokoch, zvyšných 75 % stojí prevádzka budovy.

Fórum kvality 2023