Tradičný pohľad na nákladovú štruktúru sa však väčšinou zameriava na prvú časť ceny. Z hľadiska nájmov a riadenia efektivity, Schneider Electric odporúča zamerať sa na monitoring a energetický manažment budov. Neprehliadnuteľným faktom je, že podstatnú časť prevádzkových nákladov tvoria náklady na energie, ktoré sa dajú významne znížiť. Pre celkovú reputáciu spoločnosti je dôležité dbať aj na obnoviteľné zdroje a používať zelenú energiu. Najekologickejšia a zároveň najlacnejšia energia je nespotrebovaná energia. Preto je podstatné hovoriť o úspore a manažmente energii v budovách.

Sme presvedčení, že správnym energetickým manažmentom dochádza k výraznému zníženiu spotreby energii. Preto má napríklad centrála Schneider Electric energetickú spotrebu na úrovni 80 kWh na meter štvorcový ročne. Okrem znižovania úspor je potrebné zamerať sa aj na obnoviteľné zdroje, ktoré si dokáže budova zabezpečiť sama. Integrovaný monitorovací a riadiaci systém je základným predpokladom pre dosiahnutie maximálnej efektivity manažmentu budov. Pre čo najnižšie znižovanie nákladov je pritom dôležité počítať s takýmto systémom už v projektovej časti. Zníženie nákladov na energie je navyše nevyhnutnou požiadavkou pre získanie certifikácie budov.