Ing. Peter Brestovanský


Na náklady za správu budov treba myslieť už pri projektovaní

08.1.2014

Náklady a úspory pri správe budov sú dôležitou témou, ktorej závažnosť si však často uvedomíme až pri samotnej prevádzke. Ako sme sa mnohokrát presvedčili v praxi, je to téma, ktorej by sme mali venovať pozornosť už od začiatku, teda od samotného projektovania stavby až po jej realizáciu.