Ing. Rastislav Šindolár


Dokumentácia a inteligentná budova

07.12.2012

Projektová a technická dokumentácia budovy umožňuje prístup k informáciám a ich využívanie počas celej životnosti budovy, v niektorých prípadoch aj po nej. Bez kvalitnej a presnej dokumentácie nie je žiadny technický systém plne využiteľný a rovnako nemožno účinne vykonávať jeho údržbu. Na správu budovy, ktorá zabezpečuje spoľahlivú súčinnosť technických ­systémov, technológií a služieb, je výhodné sústrediť informácie do jedného systému.

Požiadavky na návrh inteligentnej budovy

22.3.2012

Súčasné riadiace systémy v budovách dávajú nové možnosti v oblasti špecifických riešení, posúvajú hranice architektúry, podporujú environmentálne snaženie. Rýchlo sa vyvíjajúci trh technológií kladie vysoké nároky na ich implementáciu v oblasti moderného riešenia budov. Odvíjajúc sa od množstva aplikovaných zariadení, systémov a postupov vyskytujú sa pri realizácii rozličné kategórie požiadaviek, ktorých naplnenie je predpokladom vytvorenia plnohodnotného návrhu inteligentnej budovy.

Fórum kvality 2024, Žilina