Ing. Tomáš Kubečka, MBA


Energia v budovách – priority a vtip

23.5.2011

Energy Performance Contracting (EPC) je modernizácia (obvykle technickej infraštruktúry) budov financovaná na základe zaručených budúcich úspor, ktoré sa dosiahnu pri prevádzke budov po realizácii modernizačných opatrení. Ide najmä o úspory energií. Celé to dodáva, garantuje a financuje súkromný sektor. Na západ a juh od našich hraníc sa prístup EPC aplikuje na modernizáciu budov vo vlastníctve verejného sektoru.