Ing. Vladimír Šarafín


Perimeter pre zvýšený pocit bezpečia

25.7.2011

Ľudstvo od nepamäti vníma potrebu ochrany seba a svojho priestoru, bezpečie je preňho dôležitým atribútom kvalitného života. V minulosti sa ochrana vybraných priestorov riešila len mechanickými zábrannými prostriedkami. Situácia v posledných rokoch nám však umožňuje zamyslieť sa aj nad inými formami ochrany svojho záujmového priestoru, a to nielen mechanickými zábranami, ale aj elektronickými, respektíve ich kombináciou, teda mechanickou časťou doplnenou o elektronickú.

Fórum kvality 2024, Žilina