Mgr. art. Bjorn Kierulf


Nulový dom neexistuje

07.12.2012
Krátka úvaha o tom, prečo by sme sa mali radšej venovať úspore ako výrobe energie. Nulové a plusové domy sú také iba slovom, v reálnom svete iba pasívny dom dodržuje to, čo sľubuje.