Pavol Tulipán


Energeticky aktívny dom

07.3.2014

Tento pojem nie je v bežnej praxi (zatiaľ) používaný. Oveľa častejšie sa stretneme s pojmami energeticky úsporný či nízkoenergetický dom. Vždy však ide o to, že takýto dom má stavebné úpravy vedúce k zníženiu množstva potrebnej energie na kúrenie a klimatizáciu. V skutočnosti teda nejde o výrobu, ale úsporu energie. Výrobu energie zabezpečí napr. tepelné čerpadlo. Aj to ale potrebuje k svojej činnosti elektrickú energiu. A u toho sa chcem zastaviť.