RNDr. Ladislav Židek


Pelety,nástroj tepla a pohody

10.2.2012

Pelety sú biopalivo vhodné od malých rodinných domov až po podnikateľské zariadenia. Najkvalitnejšie pelety sú vyrobené z čistého dreva špeciálnym postupom peletizáciou, ktorá zabezpečí homogénne palivo, jeho výborné skladovanie, plnoautomatické dávkovanie a riadenie presne podľa požiadaviek potreby dodávky tepla. Dosiahne sa tak vysokoefektívna dodávka tepla a príprava teplej vody. Systémy vykurovania peletami je veľmi vhodné dopĺňať solárnou prípravou teplej vody hlavne v lete.