Využívanie biomasy nie je len alternatívnou možnosťou vykurovania. V rozvinutých krajinách Európskej únie a u úspešných ľudí predstavuje vykurovanie peletami vec životného štýlu a imidžu. Účelom zabezpečovania tepelnej pohody nie je len jej dosiahnutie, užívateľ požaduje maximálny komfort a k nemu patrí aj vec efektívneho využívania primárnej energie. Veľmi veľa ľudí prechádza po raste cien plynu na vykurovanie ­drevom. Žiaľ, absolútna väčšina zariadení na vykurovanie kusovým drevom nepredstavuje efektívne a environmentálne prijateľné riešenie. Kusové drevo sa využíva nedostatočne vysušené a v nevhodných zariadeniach, ktoré sotva dosahujú 50 % účinnosť.

Vyššiu účinnosť často nedosahujú ani kozuby na kusové drevo. Drevo na vykurovanie musí byť perfektne suché, zrezané a sušené na vzdušnom a suchom mieste aspoň dva roky, aspoň dve zimy. Pelety majú tento problém vyriešený v tom, že v ­biotechnologickom procese je vstupný materiál, čerstvé piliny, kvalitne vysušený na 14 – 15 % vlhkosti a v ďalšej časti sa vlhkosť peliet zníži na 9 – 10 %. V náročnej technológii prebehne peletizácia a tá zabezpečí výrobu rozmerovo, vlhkostne aj čo do obsahu energie stabilné a homogénne palivo. Pelety sa následne veľmi dobre skladujú a plnoautomatickými zariadeniami sa z nich dokáže presne riadene získavať zhutnená energia.

Prirodzene tento spaľovací proces vyžaduje cca 2 – 3 % elektrickej energie na prevádzku riadenia, dopravníkov a ventilátorov. Tie zabezpečia presne toľko energie, koľko si priestor v danom období žiada. Efektívne vykurovanie peletami je lacnejšie ako vykurovanie zemným plynom či elektrickou energiou pri požadovanom komforte. Pelety sú teda vhodné do najmodernejších domov a budov. V neposlednom rade využívanie peliet prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, sú domácim palivom, preto podporujú domácu ekonomiku, sú obnoviteľným zdrojom energie, preto spĺňajú všetky požiadavky na trvalo udržateľnú Európu.