Tak ako nemôžeme použiť jednu kameru na všetky aplikácie, tak nemôžeme používať jeden disk na rôzne aplikácie. Stáva sa dosť často, že sa v nahrávacích zariadeniach používajú HDD určené pre stolové počítače alebo NAS servery. Takéto disky by sa jednoznačne používať nemali. Bežný počítačový disk nie je určený na nahrávanie 24/7. Taktiež NAS HDD nie je určený na nepretržitý zápis, nakoľko z diskov, ktoré sú určené pre sieťové úložiska, sa dáta predovšetkým čítajú. Na sieťové úložisko zapíšeme dáta raz a v prípade potreby sú všetkým k dispozícii na čítanie. Na týchto severoch nepremazávame nonstop dáta, ako je to v prípade kamerových systémov.

Pevné disky pre kamerové systémy sú špeciálne upravované podľa ich použitia, čiže sú určené predovšetkým na zápis. Podľa štatistík sa na disk v nahrávacom zariadení zapisujú dáta až 95 percent času a len 5 percent času sa dáta čítajú. Je to presný opak situácie HDD v bežnom počítači. Jeden z mýtov, ktorý koluje medzi používateľmi je, že HDD musí mať 7200 otáčok za minútu. Rýchlosť točenia platne disku však nemá až taký zásadný vplyv na rýchlosť zápisu samotného disku, skôr by sme sa mali zamerať na rýchlosť zápisu na disk, ktorý je často udávaný v technických listoch každého disku. Najnovšia edícia diskov určených pre kamerové systémy od spoločnosti Seagate má 5900 otáčok za minútu. Zníženie otáčok má za následok nižšie vibrácie HDD v záznamovom zariadení, HDD produkuje menej tepla a jeho chod je tichší.

V súčasnej dobe majú všetky disky pre záznamové zariadenia záruku 3 roky, avšak aj v tejto oblasti ide Seagate ďalej a to tak, že ponúka za drobný príplatok rozšírenú záruku. Ak sa investujú prostriedky do rozšírenej záruky, nemusíte sa báť o stratu dát. V prípade, že sa disk pokazí, stačí odoslať disk dodávateľovi a on vám dá nový disk aj s dátami, ktoré na ňom boli zaznamenané. Táto záruka sa vzťahuje aj na náhodné poškodenie, takže dáta vám budú obnovené, aj keby bol disk mechanicky poškodený či už zlodejom, požiarom alebo prírodnou katastrofou. Dáta sú veľmi dôležité a preto by sme mali venovať zvýšenú pozornosť výberu toho správneho disku.