Roman Roxer, M. Sc.


Pevný disk je dôležitý

24.6.2015

Kamerový systém nie sú len kamery, naopak, je to celok, ktorý tvorí viacero komponentov. Najväčšia pozornosť sa samozrejme kladie na kvalitu kamier, ovládací softvér ako aj na nahrávacie zariadenie. Málo pozornosti sa však venuje pevným diskom. Pevný disk taktiež nazývaný HDD (Hard Disk Drive) je podstatnou časťou kamerového celku. Práve sem sa totiž ukladajú dáta z bezpečnostných kamier a preto by sme pri výbere HDD mali byť obozretnejší.
Nie každý disk je vhodný pre použitie v nahrávacích zariadeniach.

Ak chcete zabezpečiť objekt, musíte kombinovať

27.6.2013

Ťažko povedať, ako zabezpečiť objekt, pokiaľ o ňom nemáte dostatočné množstvo informácií. V prvom rade si musíme uvedomiť, čo vlastne chceme chrániť, a koľko finančných prostriedkov na to plánujeme vynaložiť. Musíme však rátať s faktom, že lepšie zabezpečenie nás bude stáť viac peňazí.