Rada nedávno oslavovala dva roky svojej činnosti a začiatkom februára pri tejto príležitosti usporiadala slávnostnú recepciu pre sto pozvaných hostí, zástupcov spoločností udávajúcich trend v slovenskom stavebnom priemysle. Naša redakcia mala tú česť byť medzi nimi. Miesto osláv bolo symbolické – v priestoroch čerstvo dokončeného administratívneho komplexu BBC 1 plus v slovenskej metropole, ktorý sa usiluje získať certifikáciu jedného z uznávaných certifikačných systémov zelených budov – amerického LEED. Mimochodom, na strieborný certifikát LEED pre všetky štyri budovy (obchodné centrum, 2 administratívne budovy, hotel) ašpiruje aj multifunkčný projekt Centrál v Bratislave, ktorého nákupnú pasáž otvorili minulý november.

K ďalším zaujímavým zeleným stavbám patrí na Slovensku napr. známe centrum AquaCity v Poprade. Medzi hlavné prvky zeleného konceptu centra patrí fasáda s integrovanými fotovoltickými článkami, využitie geotermálnej energie na pohon tepelných čerpadiel, UV technológia čistenia vody vo všetkých bazénoch v areáli a kogeneračná jednotka na spaľovanie zemného plynu a produkciu energie pomocou generátora. AquaCity získalo prvý certifikát Green Globe v Strednej Európe za udržateľný rozvoj v cestovnom ruchu, ktorý zaručuje, že stredisko dodržiava najvyššie štandardy ochrany životného prostredia a podporuje miestnu komunitu a ekonomiku.

Nárast záujmu o zelené budovy je viditeľný aj na Slovensku. Poukázal na to počas svojho príhovoru aj predseda predstavenstva SKGBC Peter Kysela: „Kým pred rokom sa ukončila certifikácia iba jednej zelenej budovy, dnes má vydaný niektorý z certifikátov alebo je v procese certifikácie 15 budov.“ Záujem o zelené budovy sa prejavil tiež na zozname členov SKGBC, ktorých počet utešene narastá a práve na slávnostnej recepcii oficiálne prijali jubilejného 50 člena rady. Už len samotné založenie združenia SKGBC na Slovensku, kde sa pri realitných projektoch prihliada takmer vždy len výhradne na cenu, bolo chvályhodným činom. Dúfam, že má pred sebou ešte veľa rokov činnosti a jej osvetové aktivity prinesú zaslúžené ovocie.