Editorial

Editorial

Rok v znamení vzťahov

Zdá sa mi, akoby to bolo včera, keď som písal prvý editoriál roku 2013. Odvtedy však naša Zem ubehla ďalší okruh na svojej nekonečnej púti okolo Slnka. V úvode nového roka vám preto, vážení čitatelia, prajem predovšetkým pevné zdravie, nezlomné odhodlanie a dostatok nápadov pri zdolávaní pracovných úloh a samozrejme podnetné čítanie v iDB Journal.

CEE Automotive Supply Chain 2023, Olomouc
Národné fórum produktivity 2023, Gbeľany
DRONTEX 2023, Piešťany

Exkluzívne články

Inteligentné sieťové prepojenie v automatizácii

Murrelektronik Slovakia s.r.o.

Základ komplexnej bezpečnostnej stratégie

Phoenix Contact, s.r.o.

EPLAN vstupuje do technologického partnerstva s firmou Dassault Systèmes

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.