Editorial

Editorial

Rok v znamení vzťahov

Zdá sa mi, akoby to bolo včera, keď som písal prvý editoriál roku 2013. Odvtedy však naša Zem ubehla ďalší okruh na svojej nekonečnej púti okolo Slnka. V úvode nového roka vám preto, vážení čitatelia, prajem predovšetkým pevné zdravie, nezlomné odhodlanie a dostatok nápadov pri zdolávaní pracovných úloh a samozrejme podnetné čítanie v iDB Journal.

Fórum kvality 2024, Žilina
NEWMATEC 2024, Tále