Facility management vznikol pred 33 rokmi v USA a za jeho zrodom stojí predovšetkým masové rozšírenie počítačov. Paradoxne, nebolo to vďaka ich vysokému výpočtového výkonu, ale jednoducho len preto, že existovali vo väčšom počte. Ich príchod totiž znamenal inštaláciu napájania a dátových prípojok, ako aj zaobstaranie ďalšieho kancelárskeho nábytku. Neboli však prípojky, ani stoly, pretože tí, ktorí mali na starosti počítače, s ostatnými nekomunikovali. Vtedy sa prišlo na to, že by bolo dobré, keby existovalo oddelenie, ktoré by tieto druhy činností zabezpečovalo. A tak vznikol facility management.

Z USA sa facility management postupne rozšíril do celého sveta. Najznámejšou a najväčšou organizáciou združujúcou profesionálov z oblasti facility managementu je IFMA, ktorá vznikla v USA a má členov po celej zemeguli. Aktuálne združuje a podporuje viac ako 23 000 členov v 85 krajinách. Mimochodom, do ich štruktúr patrí aj česká národná asociácia. Sčasti konkurenčnou ale aj partnerskou organizáciou je EuroFM, ktorá vznikla v roku 1993 a združuje hlavne európske subjekty. Jej členom je aj Slovenská asociácia facility managementu (SAFM) vedená doc. Somorovou.

Opodstatnenosť facility managementu potvrdzujú aj certifikácie trvalej udržateľnosti. Napríklad na to, aby budova mohla byť vôbec certifikovaná v systéme LEED, musia existovať a dodržiavať sa dokumenty ako plán prevádzky budovy, smernica pre základný manažment chladív, či smernica pre zelené čistenie resp. upratovanie. Sú to všetko dokumenty, ktoré facility manažér na svoju prácu potrebuje. Pri certifikácii sa udeľujú kredity a v závislosti od získaného počtu kreditov dostane budova úroveň certifikácie. Na to, aby budova dosiahla základný status certifikovaná, musí získať aspoň 40 kreditov. A približne 30 z nich, čo je 75%, môže zabezpečiť kvalitnou činnosťou facility manažér.

Facility management je ústrednou témou tohto vydania.

Prajem príjemné čítanie.