Ako správe poznamenal jeden z prednášajúcich Jan Průcha z Insight Home, inteligentný dom v skutočnosti nie je inteligentný, je to len dobrý sluha, ktorý robí presne to, čo sa mu zadá a ako sa naprogramuje. Každopádne, z prednášok pozvaných rečníkov bolo možné identifikovať niekoľko trendov, ktorými sa podľa nich oblasť „inteligentných domov“ uberá. ­Prvým je cloud, čiže akýsi virtuálny priestor, do ktorého sa ako domáci používatelia pripájame. Ten má dve vetvy – zábavu, ako je ukladanie hudby a videa (iTunes, Rhapsody) a druhou sú služby virtuálnych spoločností ako Facebook, YouTube, Twitter, či Amazon cloud drive.

Druhým trendom je integrácia. Vďaka nej budú dávať prístroje v domácnosti - spotrebiče alebo spotrebná elektronika, zmysel. Bežným javom bude ich spolupráca. Fenoménom doby sú aplikácie, od ktorých zákazníci očakávajú správnu funkcionalitu na všetkých bežných platformách. Ďalším trendom je tzv. 4. dimenzia. Jej podstatou je zapájanie zmyslov do celkového zážitku pri prežívaní audio-video zábavy. Sem patria napr. špeciálne pohyblivé kreslá alebo uvoľňovanie adekvátnych vôní do vzduchu pri sledovaní deja. Štvrtým trendom je úspora energií a ekológia. Firmy sa zameriavajú na prezentáciu úsporných a ekologických riešení, ktoré sa snažia predať koncovým zákazníkom.

Posledným identifikovaným trendom je generácia seniorov. Ľudstvo vo vyspelých civilizovaných krajinách neodvratne starne a množstvo firiem sústreďuje vývoj svojich produktov práve na túto vekovú skupinu. Na záver by som si dovolil vzdať hold nedávno zosnulej ikone IT priemyslu Stevovi Jobsovi, spoluzakladateľovi spoloč­nosti Apple, ktorej technické novinky predbehli dobu. A nejde len o číru spotrebnú elektroniku. Veď z iPhonu či iPadu dnes ­môžete vďaka intuitívnemu používateľskému rozhraniu riadiť celý inteligentný dom. R.I.P Steve.