Takéto návyky tu pretrvávali ešte dlho po páde železnej opony. Dnes je už situácia diametrálne odlišná. Trhové hospodárstvo má svoje nemilosrdné pravidlá, v ktorých ulievači ­nemajú miesto. Napriek tomu, že sa pracovná morálka významne zlepšila, zamestnanci si neraz hľadajú cestičky, ako stráviť naozajstnou prácou menej času, ako sa od nich vyžaduje – dlhšími obedmi, častými prestávkami na cigaretu a kávu, či nenápadným opustením pracoviska.

Tieto neduhy a rôzne „hluché“ časové úseky, kadiaľ zamestnávateľom unikajú peniaze, dokážu spoľahlivo filtrovať dochádzkové a v nadväznosti aj prístupové systémy. Na trhu dnes existuje nepreberné množstvo týchto systémov od celého spektra dodávateľov a výrobcov, v najrozličnejších konfiguráciách a cenových reláciách. V zásade sa vyskytujú v troch typoch, keď zamestnanec používa na identifikáciu kartu, biometrický znak (najčastejšie odtlačok prsta) a tretím typom je kombinácia ­kartovej a obrazovej identifikácie.

Najspoľahlivejšia metóda je logicky biometria, jej masovejšiemu rozšíreniu však v súčasnosti bránia legislatívne obmedzenia a to najmä povolenie od ­Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorý je potrebné požiadať o osobitnú ­registráciu a svoje potreby náležite zdôvodniť. ­

Čistá kartová identifikácia má svoje slabšie stránky a to predovšetkým v možnosti manipulácie karty inými osobami. Preto je na ­Slovensku čoraz viac žiadaná kombinácia kartovej a obrazovej identifikácie, keď sa počas priloženia karty k terminálu vyhotovuje aj ­fotografická snímka osoby. Aj o možnostiach súčasných sofistikovaných dochádzkových a prístupových systémoch sa dočítate v aktuálnom vydaní iDB Journalu.