Nová technológia kontroly vstupu je jednoducho zakomponovateľná do smartfónov a iných prístrojov. Reč je o technológii NFC (Near Field Communications), rádiovom štandarde s krátkym dosahom, prostredníctvom ktorého je možné uskutočňovať prenos dát na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. NFC je okrem iného plnohodnotne kompatibilná s ISO štandardmi pre bezkontaktné smart karty. Mobilný telefón s NFC technológiou sa môže použiť na to, aby obsahoval mobilný dôkaz identity alebo osvedčenie resp. údaje overenia a tie bezdrôtovo prezentuje príslušnej čítačke – presne tak, ako to v súčasnosti funguje pri smart kartách. NFC technológia sa tak môže analogicky ako karta aplikovať na systémy kontroly vstupu. Toto nasadenie zároveň ponúka bezpečnú a pohodlnú možnosť bezpečnostné parametre poskytovať, kontrolovať a modifikovať. Eliminuje sa kopírovanie overovacích parametrov, je možné vydať časovo ohraničené overovacie parametre a tiež ukradnuté zrušiť.

Smartfóny so zabudovanou NFC technológiou dokážu priniesť citeľnú úsporu nákladov na vybavenie systémov kontroly vstupu, pretože vďaka svojej inteligencii vedia nahradiť funkcie panela prístupového systému a servera spravujúceho prístupové parametre. Smartfón preverí identitu osoby ako aj ďalšie stanovené pravidlá a posiela hodnovernú, kryptograficky zašifrovanú správu dverám, aby sa otvorili. Jediná úloha čítačky je vedieť správne interpretovať zašifrovaný príkaz na otvorenie dverí.

Digitálne kľúče a prenosné identity sú v porovnaní s kartami aj bezpečnejšie. Používatelia oveľa pravdepodobnejšie nahlásia stratu telefónu ako na pohľad bezcennej karty. Moderné telefóny s NFC funkciou navyše umožňujú jednoduchú viacstupňovú autentifikáciu, ak si to daná implementácia vyžaduje, napr. pri vstupe do osobitne chránených priestorov. Bremeno autentifikácie sa tak prenáša na telefón.
V blízkej budúcnosti sa predpokladá široké uplatnenie mobilných telefónov so zabudovanou NFC technológiou. Popri kontrole vstupu sa tieto telefóny budú dať využiť napr. aj ako mobilné palubné lístky do lietadiel, ako platidlo za parkovanie, v obchodoch, za taxík, či verejnú dopravu. V zdravotníctve by zase pacient nemusel vypĺňať hordu formulárov, ale stačilo by sa prezentovať vlastným mobilným telefónom.